Hopp til innhold

NOTEX 2015/1

Endring av administrative rutiner/prosedyrer for kontrollanter som skal gjennomføre praktisk prøve flytelefoni.

Fra 10. april 2015 skal alle som har autorisasjon som FE(A) og godkjenning som språkkontrollant kunne gjøre prøver med kandidater som skal opp til praktisk prøve for flytelefoni og/eller språkprøve.

Kandidater som skal opp til praktisk prøve flytelefoni, vil i hovedsak være innehaver av/eller skal ha utstedt seil- og mikroflybevis.

Liste over kontrollanter som kan gjennomføre praktiske prøver/språkprøver til flytelefoni, blir publisert på Luftfartstilsynet.no under fanen «Aktør/Utdanning».

Praktisk prøve skal gjennomføres med reell toveis radiokommunikasjon på radioutstyr montert i luftfartøy eller tilsvarende. Dersom prøven ikke foregår som del av en flytur, skal radiokommunikasjon tilsvarende en flytur simuleres.