Hopp til innhold

NOTEX 2015/3

Competence Based IR (CB IR).

Part FCL Appendix 6, Aa. IR(A), 8. gir mulighet for sertifikatinnehavere med IR fra tredje land, etter visse retningslinjer, å gjennomføre Skill Test for IR, uten å gå gjennom treningsprogram ved en ATO.

For å kunne forsikre at punkt (b), under Appendix 6 oppfylles, med tanke på teoretisk kompetanse i fagene; «air law», «meteorology», og «flight planning and performance», skal inntil videre disse Skill Testene varsles på forhånd. Dette for å forsikre at intensjonene med Appendix 6 blir fulgt, og at likebehandling oppnås.

Varsel om Skill Test for CB IR, uten trening ved EASA godkjent ATO, sendes Luftfartstilsynet via, postmottak@caa.no, for godkjenning.

Jens Petter Larsen

Kontrollantinspektør