Hopp til innhold

NOTEX 2014/6

FCL.1015 KOntrollant - Standardiseringskurs, praktisk del. Den praktiske delen av kontrollantstandardiseringen skal bestå av minimum to trenings "assessments" (minimum fire hvis IR "assessment" inngår).

Luftfartstilsynet er ansvarlig for Kontrollantstandardiseringen. Seniorkontrollantene er godkjent til å utføre denne praktiske treningen.

Luftfartstilsynet kan fravike kravet om bruk av seniorkontrollanter til denne treningen. Dette skal da avtales på forhand.

Praktisk trening skal dokumenteres i skjema NF-1045E – "side 4, E. Practical Training with remarks ref FCL.1015:"

Sven Vidar Bottolvs
Kontrollantinspektør