Hopp til innhold

NOTEX 2017/3

Presisering av krav til rettigheter i forbindelse med ferdighetskontroller og ferdighetsprøver i fly.

Luftfartstilsynet ønsker å presisere teksten i FCL.1000(a)(2):

Kontrollant skal være kvalifisert til å være fartøysjef (PIC) på aktuell flymaskin under ferdighetskontroller og ferdighetsprøver (ST, PC og AoC) i fly. Det er med andre ord ikke nok å ha gyldig klasserettighet. Man må i tillegg ha gjennomført differanse- eller familiariseringstrening på aktuelt luftfartøy.

I tilfeller der dette ikke er mulig, må Luftfartstilsynet kontaktes for mulig dispensasjon.