Hopp til innhold

NOTEX 2016/2

Bruk av «Operators Proficiency Check» (OPC) til forlengelse av kontrollantrettigheter.

For forlengelse av kontrollantrettigheter er det krav om gjennomføring av to «skill tester», to «Proficiency Checks» (PC) eller to « Assessment of Competence» (AoC), pr år (FCL.1025(b)(1)). OPC som ikke utføres samtidig med rettighetsforlengelse eller fornyelse (PC), skal derfor ikke benyttes som godskriving av utførte turer opp mot forlengelse av kontrollantrettigheter. Unntaket er AoC på kontrollant, der OPC blir utført tilsvarende en PC, og administrative rutiner, samt utfylling av skjemaer simuleres, under oppsyn av seniorkontrollant.

OPC som ikke gjennomføres i samband med PC, kan imidlertid benyttes som godskrivning av instruktørtid, ved forlengelse/fornyelse av instruktørrettigheter. Det samme er tilfelle med turer som faller inn under godkjent «Alternate Training Qualification Program» (ATQP).