Hopp til innhold

NOTEX 2024/1

Autorisering av kontrollanter for skill test.

ARA.FCL.205(c) sier at Luftfartstilsynet skal utarbeide prosedyrer for autorisering av kontrollanter for gjennomføring av skill test (ferdighetsprøver), herunder også instruktør-AoC (kompetansevurdering).

Luftfartstilsynet autoriserer innehavere av norsk kontrollantbevis til å gjennomføre skill tester og instruktør-AoC for norske sertifikatinnehavere i tråd med de privilegiene som nevnes for aktuelt kontrollantbevis.

Luftfartstilsynet autoriserer innehavere av utenlandsk kontrollantbevis til å gjennomføre skill tester og instruktør-AoC for norske sertifikatinnehavere i tråd med de privilegiene som nevnes for aktuelt kontrollantbevis etter at skill tester og AoC-er er varslet og utført i samsvar med Examiner Differences Document (EDD).

Norske kontrollanter må følge retningslinjene i Examiner Differences Document (EDD) ved gjennomføring av prøver for utenlandske sertifikater eller rettigheter tilknyttet utenlandske sertifikater.

Vi gjør oppmerksom på at oppnevning av kontrollanter i tråd med FCL.1000(b) gjøres etter søknad til Luftfartstilsynet.