Hopp til innhold

NOTEX 2014/9

Informasjon angående LAPL

Denne informasjonen inneholder praktiske opplysninger angående LAPL og prosedyre for deg som kontrollant og kandidat, når kandidaten må avlegge PC i henhold til FCL.140.A LAPL(A) punkt (b)(1).

Forordning 1178/2011, FCL.140.A finner du ved å følge linken under regelverk og BSL C 1-1 på vår nettside.

FCL.140.A LAPL(A) — Recency requirements

(a) Holders of an LAPL(A) shall only exercise the privileges of their licence when they have completed, in the last 24 months, as pilots of aeroplanes or TMG:

(1) at least 12 hours of flight time as PIC, including 12 take-offs and landings; and

(2) refresher training of at least 1 hour of total flight time with an instructor.

(b) Holders of an LAPL(A) who do not comply with the requirements in (a) shall:

(1) undertake a proficiency check with an examiner before they resume the exercise of the privileges of their licence; or

(2) perform the additional flight time or take-offs and landings, flying dual or solo under the supervision of an instructor, in order to fulfil the requirements in (a).

LAPL er ikke en klasserettighet, men et privilegium til å fly på en rettighet. Dersom forlengelse av rettigheten blir gjort som PC, skal original PC-skjema gis av kontrollanten til kandidaten, og kopi skal sendes Luftfartstilsynet. Det vil ikke bli utstedt gebyr for slike PC’er fra Luftfartstilsynet og detvi heller ikke bli utstedt nytt LAPL sertifikat. Det skal da heller ikke skrives inn noe på sertifikatet fra kontrollantens side, da det ikke er utløpsdato for klasserettigheter på et LAPL sertifikat.

Det er derfor svært viktig at innehavere av LAPL sertifikat holder loggbok oppdatert og samtidig oppbevarer eventuelle PCer