Hopp til innhold

Endringer i sertifikatformat for flygere

Med referanse til AIC-N 25/20 og AIC-I 10/20, opplyses det om følgende: Luftfartstilsynet har endret utformingen av sertifikater for flygere med PPL, CPL, MPL og ATPL.

Hvorfor:

Hensikten med endringen er å forenkle og standardisere sertifikatmalen i tråd med «beste praksis» blant EU-landene. Endringen medfører også at det frigjøres plass til forlengelse og fornyelse av rettigheter.

Konkrete endringer: 

I rubrikk XII, Rettigheter, bevis og privilegier – vil Luftfartstilsynet skrive inn alle gyldige rettigheter og bevis som Instruktør og Kontrollant. 

Nytt er at «valid until» er påført utenfor rettighet og bevis som har utløpsdato, og at kontrollantbevis inngår i flygersertifikatet. Kontrollantbevis som eget vedlegg vil derfor utgå ved utstedelse av nytt sertifikat.

Når Luftfartstilsynet utsteder nytt sertifikat vil det være blanke rader på baksiden, til bruk for kontrollant ved forlengelse eller fornyelse av rettigheter.

NB! Kontrollant skal alltid sjekke at rettighet som skal forlenges eller fornyes er ført inn i sertifikatet under rubrikk XII, før forlengelse eller fornyelse påføres av kontrollant. Kontrollant- og instruktørrettigheter skal ikke forlenges i sertifikatet av kontrollant som gjennomfører AoC.

Praktisk gjennomføring:

Det skal ikke søkes om sertifikat i ny mal. Nytt sertifikat vil bli utstedt fortløpende ved ordinær saksbehandling, der sertifikat skal utstedes.

Begge sertifikatformatene vil være gyldige til alle sertifikater er byttet ut med nytt format.

Dersom du har spørsmål vedrørende denne endringen, ta kontakt med kontrollantinspektør, eller Luftfartstilsynet på telefon 75 58 50 00 – tastevalg 3 – på hverdager mellom kl. 09.00 til 14.30.