Hopp til innhold

NOTEX 2021/4

Obligatoriske øvelser under skill test

Det har forekommet at skill tester har vært mangelfulle ved at enkelte øvelser ikke er dokumentert gjennomført på prøveskjemaet.

Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at obligatoriske øvelser skal gjennomføres under skill test til LAPL, PPL, CPL og IR. Alle øvelser er obligatoriske, med mindre det spesifikt er åpnet for å gjennomføre et utvalg eller øvelsen er merket «if applicable» eller lignende. For skill test til ATPL, klasse- og typerettigheter gjelder andre retningslinjer som er beskrevet på skjemaene.

Før prøven skal kontrollanten verifisere at luftfartøy eller FSTD er egnet og har tilstrekkelig utrustning til å gjennomføre øvelsene til den aktuelle prøven.