Hopp til innhold

NOTEX 2018/1

Endring av språkkrav for flyging i Norge.

I korthet går dette ut på at Luftfartstilsynet fjerner norsk fraseologi og dermed tilbudet om norsk språk fra lufttrafikktjenesten. Kommunikasjonen mellom luftfartøy og lufttrafikktjenesten skal nå foregå på engelsk. For kontrollantene innebærer dette at norsk språk og fraseologi ikke lenger skal testes ved prøver for «Language Proficiency Rating» (LPR). NF-1071 er oppdatert. På dette skjema finnes det fortsatt en rubrikk for «other». Denne er til bruk for kandidater som har andre språk enn engelsk i sitt sertifikat (svensk, tysk etc.), og som blir testet av kontrollanter som har disse rettighetene. Vi viser til AIC 04/18, for utfyllende informasjon.