Hopp til innhold

NOTEX 2019/1

Gjennomføring av skill test til LAPL(A) for innehavere av LAPL(S)/SPL med TMG

FCL.110.A(b)[1] gir innehavere av LAPL(S) eller SPL med TMG-privilegier/klasserettighet mulighet til å få kreditt ved utstedelse av LAPL(A). Kravet for slik kreditt er at innehaver av LAPL(S)/SPL har gjennomført minimum 21 timer flytid på TMG etter dette privilegiet/rettigheten er påført sertifikatet eller nasjonalt seilflybevis, og det gjennomføres trening og skill test i samsvar med FCL.135.A(a) på motorfly.

FCL.110.A (b) Specific requirements for applicants holding an LAPL(S) or an SPL with TMG extension. Applicants for an LAPL(A) holding an LAPL(S) or an SPL with TMG extension shall have completed at least 21 hours of flight time on TMGs after the endorsement of the TMG extension and complied with the requirements of point FCL.135.A(a) on aeroplanes.

Utdanningsprogrammet omfatter minimum 3 timer flytrening som inkluderer minimum 10 avganger og landinger under instruksjon og minimum 10 avganger og landinger solo. Skill testen skal omfatte de krav og øvelser som er nødvendige for den nye klassen, samt demonstrasjon av teoretisk kunnskap i fagene Operational procedures, Flight performance and planning og Aircraft general knowledge.

FCL.135.A LAPL(A) — Extension of privileges to another class or variant of aeroplane

(a) The privileges of an LAPL(A) shall be limited to the class and variant of aeroplanes or TMG in which the skill test was taken. This limitation may be removed when the pilot has completed in another class the requirements below:

(1) 3 hours of flight instruction, including:

(i) 10 dual take-offs and landings; and

(ii) 10 supervised solo take-offs and landings.

(2) a skill test to demonstrate an adequate level of practical skill in the new class. During this skill test, the applicant shall also demonstrate to the examiner an adequate level of theoretical knowledge for the other class in the following subjects:

(i) Operational procedures;

(ii) Flight performance and planning;

(iii) Aircraft general knowledge.

For å kunne sikre at kravet om demonstrasjon av teoretisk kunnskap oppfylles skal disse skill testene varsles til Luftfartstilsynet på forhånd. Dette for å sikre at intensjonen i regelverket følges og at likebehandling oppnås. Dersom kontrollanten konkluderer med at tilstrekkelig teoretisk kompetanse ikke er til stede, skal dette medføre ikke bestått (failed) prøve.

Varsel om skill test for LAPL(A) basert på LAPL(S)/SPL med TMG sendes Luftfartstilsynet, postmottak@caa.no, for godkjenning.

Ved spørsmål, kontakt Luftfartstilsynet ved kontrollantinspektør Jens Petter Larsen, jpl@caa.no, tlf.98261756.


[1] Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011 Part-FCL.110.A