Hopp til innhold

NOTEX 2018/2

Godkjent vitnemål etter bestått PPL teorieksamen.

I forbindelse med at PPL-teorieksamen nå skjer ved Statens vegvesens trafikkstasjoner, ønsker Luftfartstilsynet å presisere følgende: Det er kun vitnemål utstedt av Luftfartstilsynet som er godkjent bevis på bestått PPL-teorieksamen, gjennomført i Norge. Kandidatene vil få en utskrift fra Statens vegvesen etter gjennomført eksamen, men dette er ikke godkjent dokumentasjon på bestått teorieksamen for PPL-teori.