Hopp til innhold

NOTEX 2014/1

Avvikling av ordningen med utbetaling av honorar til kontrollanter og forsikringsordningen for disse.

Det vises til AIC-N 23/13 07 NOV 14.

Luftfartstilsynet har over mange år utbetalt honorar til norske kontrollanter når disse har utført ferdighetsprøver på oppdrag fra Luftfartstilsynet. Norske kontrollanter har også vært forsikret gjennom en felles forsikringsordning hvor Luftfartstilsynet har stått for innbetaling av denne. Utenlandske kontrollanter som har gjennomført ferdighetsprøver for norske sertifikatinnehavere har ikke vært innlemmet i den samme ordningen.

I henhold til nytt regelverk, forordning (EU) 1178/2011 (Regulation Aircrew), er ikke kontrollantene knyttet til luftfartsmyndigheten på samme måte som tidligere. Luftfartstilsynet kan etter de nye bestemmelsene heller ikke utstede kontrollantbevis ut fra en behovsvurdering.

Ut fra et likhetsprinsipp kan ikke Luftfartstilsynet opprettholde dagens ordning. Dette gjelder både for utbetaling av honorar og forsikringsordningen. Den nye ordningen vil tre i kraft samtidig med at ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet (BSL A 1-2) trer i kraft, tentativt 1. januar 2014.

Gebyrsatsene for ferdighetsprøver, slik disse er foreslått i høringsutkast til BSL A 1-2 for 2014, vil bli redusert som følge av at gebyrene også skulle dekke honoraret til kontrollantene.

Gjeldende forsikringsordning vil opphøre fra 1. januar 2014.

Sven Vidar Bottolvs
Kontrollantinspektør

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):