Hopp til innhold

NOTEX 2014/3

Temporary Ratings og Temporary Permission.

Det vises til Luftfartstilsynets hjemmeside: ”SELVBETJENING” og ”Examiner”
Her finnes: Temporary Ratings og Temporary Permission

NF-0339 Temporary Class and Type Rating
NF-1076 Temporary Language Proficiency Rating
NF-1094 Temporary Permission to act as Pilot (Scandinavia)

Vær oppmerksom på at etter implementeringen av “Regulation Aircrew” er maksimum varighet Temporary Ratings og Temporary Permission 8 uker fra utstedelse dato.

Det er meget viktig at kopi av Temporary Rating eller Temporary Permission som er skrevet ut vedlegges skjema for testen eller sjekken og sendes til Luftfartstilsynet

Det er videre viktig at det ved elektronisk innsendelse kun sendes inn papirer for en kandidat pr. e-mail!

Sven Vidar Bottolvs
Kontrollantinspektør