Hopp til innhold

NOTEX 2017/1

Kontroll av teoretisk kunnskap under ferdighetsprøver (skill test).

Etter innføring av Commission Regulation 1178/2011, Part FCL, er det mulig for kandidater å gjennomføre teoriundervisning og teorieksamen i andre EASA medlemsland enn Norge.

Da Luftfartstilsynet ikke har direkte tilsyn med denne undervisningen, og gjennomføring av eksamen, ønsker tilsynet å understreke viktigheten av Part FCL AMC1 FCL.235 Skill test, samt teksten i Part FCL, Appendix 9, punkt 7.

AMC1 FCL.235 (c)(4): “The applicant should demonstrate the ability to apply aeronautical knowledge”.

Appendix 9, punkt 7: “During the proficiency check, the examiner shall verify that the holder of the class or type rating maintains an adequate level of theoretical knowledge.”

Da oppflyging til PPL inkluderer en klasse eller typerettighet, kommer dette punktet til anvendelse.

Dersom kontrollant konkluderer med at tilstrekkelig teoretisk kompetanse ikke er tilstede, skal dette medføre ikke bestått (failed) prøve.

Luftfartstilsynet vil i løpet av kort tid utstede en AIC, som medfører at mulighet til å ta teoriundervisning og eksamen ved utenlandsk RF (Registred Facility), bortfaller.

Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.