Hopp til innhold

NOTEX 2021/3

Informasjon om privilegier til innehavere av FI(A) LAPL(A) ONLY.

PPL(A)-innehavere som ikke har avlagt eksamen i CPL-teori kan få utstedt en FI(A) begrenset til opplæring til LAPL(A). Dette betegnes FI(A) LAPL(A) ONLY i sertifikatet.

Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at bestemmelsen i FCL.915.FI(b)(2)(i) sier at en flyinstruktør med PPL(A) uten CPL-teori kun kan undervise til LAPL(A). Dette medfører at instruktørrettigheten er begrenset til praktisk opplæring til LAPL-sertifikat samt instruktørtimen som skal gjennomføres for å oppfylle recency-kravene i FCL.140.A(a)(1).

En FI(A) LAPL(A) ONLY kan ikke gi opplæring til PPL(A), klasserettighet SEP(land), instruksjon i forbindelse med forlengelse eller fornyelse av klasserettighet, natt, akro og tauing.

Kontrollanter med FIE-privilegier må teste FI-kandidatenes forståelse av dette i forbindelse med Assessment of Competence.

Det er ikke tilsvarende bestemmelser for helikopter.