Hopp til innhold

NOTEX 2023/2

Veiledende satser ved praktiske prøver/kontroller fra og med 2023.

Følgende informasjon formidles på vegne av norske seniorkontrollanter. Luftfartstilsynet har ikke vært involvert ved fastsettelse av satsene.

På vegne av norske seniorkontrollanter foreslås følgende satser ved gjennomføring av praktiske prøver/kontroller. Godtgjørelsen dekker ikke reisekostnader for kontrollant eller gebyrer til Luftfartstilsynet. Gebyrer til Luftfartstilsynet faktureres i tråd med gebyrforskriften.

Denne NOTEX erstatter NOTEX 2021/1.

Prøvetype

Timer

Sats ST/AoC 2023

Sats PC/AoC 2023

LAPL

3

3.000

2.750

PPL

(4-5)

3.250

 

CPL

(4-5)

4.150

 

IR

(4-5)

4.150

3.750

CPL/IR

(5)

4.800

 

ATPL

(5)

5.050

 

Instruktør

(5)

4.800

4.150

Klasse SEP

(3)

3.000

2.750

Klasse/type SP

(4)

4.150

3.750

Klasse/type MP

(5)

4.800

4.150

Klasse/type + IR

(5)

4.800

4.150

Examiner

(5)

5.300

4.450

RTL

(1-2)

1.150

 

LPA

(1)

950

950

RTL/LPA

(2)

1.500

 

12-timer

(1)

650