Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 61 til 75 av 111

Vurdering av sjøgang ved planlegging av flyging på norsk kontinentalsokkel

AIC-N 24/19 08 AUG

Luftfartstilsynet har i samråd med aktuelle helikopteroperatører, petroleumsoperatører og arbeidstakerorganisasjoner utarbeidet felles retningslinjer til bruk ved vurdering av sjøgang når det planlegges flyging på norsk kontinentalsokkel.

08. aug 2019

Bruk av forankret ubemannet luftfartøy i Norge

AIC-N 20/19 11 JUN

BSL A 7- 1 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. gjelder også i de tilfeller hvor det ubemannede luftfartøyet er festet til bakken ved hjelp av sikringsline, wire eller strømførende kabel. Det stilles således de samme krav til operatør og luftrom som for ubemannede fartøy som ikke er forankret.

11. jun 2019

Bruk av norsk oppvisningstillatelse i England

AIC-N 10/19 18 MAR

18. mar 2019

Værminima ved godkjenning av ervervsmessige SET-IMC operasjoner i Norge

AIC-N 09/19 13 MAR

For å kunne utføre ervervsmessig lufttransport med en-motors turbinmotor fly under instrument-flyforhold eller om natten (SET-IMC) kreves det særskilt godkjenning fra luftfartsmyndigheten. Dette følger av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 965/2012, vedlegg V, subpart L (SPA.SET-IMC).

13. mar 2019

Informasjon om kommende forslag om påbud om muliticrewkonsept for ruteflyginger på norske kortbanelufthavner

AIC-N 08/19 13 MAR

13. mar 2019

07/19 Endring av forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL sec)

AIC-N 07/19 8 MAR

Luftfartstilsynet har gjort endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL sec) 1. mars 2011 nr. 214. I § 3 andre ledd er kommisjonsforordning (EU) 2019/103 og kommisjonsbeslutning C(2019)132 tatt inn som norsk rett.

08. mar 2019

Godkjenning av operative sekundærbaser

AIC-N 03/19 31 JAN

Luftfartstilsynet vil med dette presisere ovenfor norske AOC innehavere at operativ virksomhet utenfor operatørens hovedbase vil kunne medføre krav om Luftfartstilsynets godkjenning, jf. Luftfartstilsynets vilkår for lisens* og forordning (EU) 965/2012**, OPS ORO.GEN.130(a) jf. GM1 ORO.GEN.130(a) pkt. (a)(5).

31. jan 2019

Utførelse av NDT på norskregistrerte luftfartøy, godkjenning av NDT-rettighet i PART 145 organisasjoner og kvalifiserte kvalitetsauditorer NDT

AIC-N 21/18 19 NOV

Denne AIC er en erstatning for AIC-N 03/11 07 FEB.

19. nov 2018

Nye bestemmelser for instrumentrettighet med privilegier til Performance Based Navigation (PBN)

AIC-N 12/18 25 JUN

25. jun 2018

Flyging under flygeoppvisninger

AIC-N 08/18 15 JUN

15. jun 2018

Retningslinjer for utstedelse av rutetillatelse til skandinaviske flyselskap for trafikkering av visse internasjonale flyruter (regelmessig passasjertrafikk)

AIC-N 09/00 01 MAR

09. jun 2018

Tanking fra bensinfat og kanner som ikke er en del av faste anlegg

AIC-N 44/04 10 NOV

09. jun 2018

Bruk av oksygen over 10 000 fot

AIC-N 45/04 18 NOV

09. jun 2018

ACAS II Safety Bulletin no. 6

AIC-N 25/05 24 MAI

09. jun 2018

Kvalifikasjonskrav for instruktører, eksaminatorer og praksisevaluatorer i Part-147 organisasjoner

AIC-N 13/09 05 MAI

09. jun 2018
Side