Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 61 til 75 av 129

Endring av praksis med å godskrive nasjonale sertifikater, rettigheter og bevis

AIC-N 24/21 29 NOV

Luftfartstilsynets praksis med å akseptere/godskrive nasjonale sertifikater, rettigheter og instruktørbevis opphører.

03.04.2024

Gjennomføring av kommisjonsbeslutning (EU) 2021/891 i nasjonal forskrift – reviderte felleseuropeiske ytelsesmål for ytelsesstyrings- og avgiftsordningen for RP3

AIC-N 23/21 11 NOV

Samferdselsdepartementet vedtok 29. oktober 2021 en forskrift som innebærer at kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/891 gjennomføres i norsk rett som del av EØS-avtalen. Kommisjonsbeslutningen fastsetter reviderte felleseuropeiske ytelsesmål i forbindelse med kravet om nye ytelsesplaner for den tredje referanseperioden av ytelsesstyrings- og avgiftsregimet for flysikringstjenestene, som følge av covid-19.

03.04.2024

Nye FUA-områder i Sør-Norge

AIC-N 22/21 08 NOV

03.04.2024

Vilkår og betingelser for godskriving av instrumentrettigheter i henhold til del-FCL, vedlegg 8

AIC-N 12/21 14 JUN

Luftfartstilsynet har vurdert tidligere praksis for bruk av godskriving av instrumentrettigheter i henhold til forordning (EU) 1178/2011, del-FCL, vedlegg 8. Luftfartstilsynet har tidligere akseptert at en innehaver av instrumentrettighet kunne utøve visse IR-privilegier uten påtegning i sitt sertifikat hvis han/hun oppfylte kravene i vedlegg 8.

03.04.2024

Pilot Common Project

AIC-N 16/15 14 APR

03.04.2024

Godkjenning av luftfartøy som skal benyttes i flyskoler

AIC-N 04/21 24 FEB

Luftfartøy som benyttes i flyskolene skal ha EASA-typesertifikat. Etter søknad er det anledning til å benytte luftfartøy med nasjonalt luftdyktighetsbevis i klassen normal. Denne ordningen gjelder for godkjente eller erklærte treningsorganisasjoner (ATO/DTO).

03.04.2024

Sertifiseringsfullmakt til flygebesetning for utførelse av vedlikehold

AIC-N 02/21 3 FEB

03.04.2024

Endringer i pensum for trafikkflygereksamen – innføring av Area 100 KSA

AIC-N 33/20 05 NOV

EASA vedtok i 2018 nye Learning Objectives for teorieksamen for trafikkflygersertifikater og instrumentrettigheter. Overgangen skal i utgangspunktet være fullført innen utgangen av januar 2022. På grunn av koronapandemien ble det forsinkelser ved implementering av ny eksamensordning. Luftfartstilsynet valgte derfor å utsette implementering til 26. oktober 2020.

03.04.2024

25/20 Endringer i sertifikatformat for flygere

AIC-N 25/20 1 JUL

Luftfartstilsynet har endret utformingen av sertifikater for flygere med PPL, CPL, MPL og ATPL sertifikater.

03.04.2024

Forlenget frist for å utstyre luftfartøy med SSR transponder med ADS-B

AIC-N 21/20 25 JUN

Luftfartstilsynet har den 24. juni 2020 fastsatt forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2020/587 i norsk rett. Forordning (EU) 2020/587 er del av regelverksendringer fra EU-Kommisjonen som en følge av de utfordringer luftfartsbransjen står overfor i forbindelse med COVID-19.

03.04.2024

Nytt sertifikatnummersystem

AIC-N 18/20 19 JUN

Luftfartstilsynet endrer sertifikatnummersystemet. Sertifikatnummeret vil ikke lenger inneholde sertifikatinnehavers fødselsnummer, men være et automatisk generert sertifikatnummer. Endringen gjennomføres for å ivareta personvernet for sertifikatinnehaverne.

03.04.2024

Endring i forskrift om kontinuerlig vedlikehold

AIC-N 10/20 30 MAR

Innføring av Part-ML, Part-CAO og Part-CAMO Luftfartstilsynet informerer om at det er vedtatt en forskrift som endrer forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

03.04.2024

Automatisk validering av Part-FCL sertifikat ved flyging i land utenfor EU

AIC-N 09/20 23 MAR

Informasjon til piloter som flyr i land utenfor EU med et fly registrert i en annen EU-medlemsstat enn det landet som utstedte ditt flysertifikat.

03.04.2024

Forebygging av konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr

AIC-N 01/20 07 JAN

Denne AIC erstatter AIC-N 07/16, 08 APR

03.04.2024

Godskriving av militær flygerutdanning (utgått)

AIC-N 33/19 19 DES

Denne AIC er utgått og erstattet av AIC-N 11/23.

03.04.2024
Side