RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 61 til 75 av 98

Kvalifikasjonskrav for instruktører, eksaminatorer og praksisevaluatorer i Part-147 organisasjoner

AIC-N 13/09 05 MAI

09. jun 2018

Denne AIC erstatter AIC N 14/10 HELIKOPTERFLYGING OVER VANN

AIC-N 30/10 02 NOV

09. jun 2018

Sammenblanding av kallesignaler

AIC-N 01/11 06 JAN

09. jun 2018

Misbruk av lasere – belysning av fly og ATC-tårn

AIC-N 02/11 18 JAN

09. jun 2018

Luftfartstilsynet varsler om ny praksis for utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for nye luftfartøy:

AIC-N 05/11 21 FEB

09. jun 2018

Allmennflyging – dispensasjonsmulighet fra krav til ADF

AIC-N 06/11 22 FEB

09. jun 2018

Nye regler om innleie av luftfartøy

AIC-N 20/11 25 OKT

09. jun 2018

Behandling av avvik etter "Airworthinees Review", herunder "Inconclusive" eller "Incomplete Airworthiness Review"

AIC-N 21/11 11 NOV

09. jun 2018

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS – nye regler om lisenser til luftfartsselskaper

AIC-N 23/11 02 DES

09. jun 2018

Allmennflyging - mulighet for dispensasjon fra krav til fastmontert nødpeilesender

AIC-N 16/12 06 OKT

09. jun 2018

Endring i forskrift av 24. mai 2005 nr. 462 om kontinuerlig luftdyktighet og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

AIC-N 17/12 20 DES

09. jun 2018

Luftfartstilsynet gjør alle som utfører vedlikehold av luftfartøy oppmerksom på risiko for FOD ved bruk av absorbentprodukter.

AIC-N 06/13 06 MAI

09. jun 2018

Forskrift om gjennomføring av forordning 1178/2011 – "Regulation on Aircrew"

AIC-N 12/13 07 JUN

09. jun 2018

VFR trafikk i luftrom klasse G over Oslo området

AIC-N 21/13 03 SEP

09. jun 2018

Cessna SID for fly i 100 og 200 serien

AIC-N 24/13 25 NOV

09. jun 2018
Side