RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 76 til 90 av 165

Informasjon om opprettelse av permanente restriksjonsområder over åtte fengsler

AIC-N 24/18 07 DES

07. des 2018

Vedtakelse av endring av § 8 tredje ledd i forskrift om luftromsorganisering

AIC-N 23/18 23 NOV

23. nov 2018

SERA Part C - Luftfartstilsynet oppdaterer veiledningene til BSL F 1-1 og BSL G 8-1 samt AIP Norge

AIC-N 22/18 19 NOV

19. nov 2018

Utførelse av NDT på norskregistrerte luftfartøy, godkjenning av NDT-rettighet i PART 145 organisasjoner og kvalifiserte kvalitetsauditorer NDT

AIC-N 21/18 19 NOV

Denne AIC er en erstatning for AIC-N 03/11 07 FEB.

19. nov 2018

Unntak for piloter som opererer luftfartøy som ikke er sertifisert for PBN-innflyginger

AIC-N 19/18 28 SEP

Med henvisning til AIC-I 03/18.

28. sep 2018

Vedtakelse av ny forskrift om kortbaneoperasjoner

AIC-N 18/18 25 SEP

25. sep 2018

Endringer i forskrift om luftfartøy uten fører om bord

AIC-N 17/18 19 SEP

19. sep 2018

Innføring av ny eksamensordning for PPL/LAPL/RTL

AIC-N 16/18 24 AUG

24. aug 2018

Endring i forskrift om lufttrafikktjeneste – innføring av EUROAT

AIC-N 15/18 14 AUG

14. aug 2018

Endringer i forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste (BSL G 6-1)

AIC-N 13/18 28 JUN

28. jun 2018

Nye bestemmelser for instrumentrettighet med privilegier til Performance Based Navigation (PBN)

AIC-N 12/18 25 JUN

25. jun 2018

Forskrifter om helikopter offshoreoperasjoner

AIC-N 11/18 22 JUN

22. jun 2018

Forskrift om endring av forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplasser mv.

AIC-N 10/18 20 JUN

20. jun 2018

Forskrift om luftfart med ballong

AIC-N 09/18 18 JUN

18. jun 2018

Flyging under flygeoppvisninger

AIC-N 08/18 15 JUN

15. jun 2018
Side