Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 7 av 7

Endringer i pensum for trafikkflygereksamen – innføring av Area 100 KSA

AIC-N 33/20 05 NOV

EASA vedtok i 2018 nye Learning Objectives for teorieksamen for trafikkflygersertifikater og instrumentrettigheter. Overgangen skal i utgangspunktet være fullført innen utgangen av januar 2022. På grunn av koronapandemien ble det forsinkelser ved implementering av ny eksamensordning. Luftfartstilsynet valgte derfor å utsette implementering til 26. oktober 2020.

11.01.2024

25/20 Endringer i sertifikatformat for flygere

AIC-N 25/20 1 JUL

Luftfartstilsynet har endret utformingen av sertifikater for flygere med PPL, CPL, MPL og ATPL sertifikater.

11.01.2024

Forlenget frist for å utstyre luftfartøy med SSR transponder med ADS-B

AIC-N 21/20 25 JUN

Luftfartstilsynet har den 24. juni 2020 fastsatt forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2020/587 i norsk rett. Forordning (EU) 2020/587 er del av regelverksendringer fra EU-Kommisjonen som en følge av de utfordringer luftfartsbransjen står overfor i forbindelse med COVID-19.

11.01.2024

Nytt sertifikatnummersystem

AIC-N 18/20 19 JUN

Luftfartstilsynet endrer sertifikatnummersystemet. Sertifikatnummeret vil ikke lenger inneholde sertifikatinnehavers fødselsnummer, men være et automatisk generert sertifikatnummer. Endringen gjennomføres for å ivareta personvernet for sertifikatinnehaverne.

11.01.2024

Endring i forskrift om kontinuerlig vedlikehold

AIC-N 10/20 30 MAR

Innføring av Part-ML, Part-CAO og Part-CAMO Luftfartstilsynet informerer om at det er vedtatt en forskrift som endrer forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

11.01.2024

Automatisk validering av Part-FCL sertifikat ved flyging i land utenfor EU

AIC-N 09/20 23 MAR

Informasjon til piloter som flyr i land utenfor EU med et fly registrert i en annen EU-medlemsstat enn det landet som utstedte ditt flysertifikat.

11.01.2024

Forebygging av konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr

AIC-N 01/20 07 JAN

Denne AIC erstatter AIC-N 07/16, 08 APR

11.01.2024