RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 38

Endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

AIC-N 38/20 23 DES

Luftfartstilsynet vedtok 18. desember 2020 forskrift om endring av forskrift 15. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk.

23. des 2020

Ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet fra 1. januar 2021

AIC-N 37/20 22 DES

Samferdselsdepartementet vedtok 21. desember 2020 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet. Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og erstatter tidligere gebyrforskrift av 6. april 2020 nr. 793.

22. des 2020

Gjennomføring av forordning (EU) 2020/1627 i nasjonal forskrift – endringer i ytelsesstyrings- og avgiftsordningen for RP3

AIC-N 36/20 18 DES

Samferdselsdepartementet vedtok 12. desember 2020 en forskrift som innebærer at kommisjonsforordning (EU) 2020/1627 gjennomføres i norsk rett som del av EØS-avtalen.

18. des 2020

Forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori

AIC-N 35/20 30 NOV

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori.

30. nov 2020

Endring av forskrift om helikopter offshoreoperasjoner og forskrift om luftfartsoperasjoner

AIC-N 34/20 25 NOV

Luftfartstilsynet vedtok den 23. november 2020 forskrift om endring av forskrift om helikopter offshoreoperasjoner og forskrift om luftfartsoperasjoner.

25. nov 2020

Endringer i pensum for trafikkflygereksamen – innføring av Area 100 KSA

AIC-N 33/20 05 NOV

EASA vedtok i 2018 nye Learning Objectives for teorieksamen for trafikkflygersertifikater og instrumentrettigheter. Overgangen skal i utgangspunktet være fullført innen utgangen av januar 2022. På grunn av koronapandemien ble det forsinkelser ved implementering av ny eksamensordning. Luftfartstilsynet valgte derfor å utsette implementering til 26. oktober 2020.

05. nov 2020

Endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1)

AIC-N 32/20 05 NOV

Luftfartstilsynet fastsatte 2. november en forskrift som gjør en endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1).

05. nov 2020

Endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

AIC-N 31/20 30 OKT

Luftfartstilsynet har 16. oktober 2020 fastsatt forskrift om endring av forskrift 15. juli 2014 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.

30. okt 2020

Nasjonal gjennomføring av endringsforordninger som endrer forordning (EU) nr. 1178/2011, forordning (EU) 2018/1976 og forordning (EU) 2018/395

AIC-N 30/20 16 OKT

Luftfartstilsynet har 14. oktober 2020 vedtatt en endringsforskrift til følgende forskrift: forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer; forskrift 15. mai 2019 nr. 663 om luftfart med seilfly og forskrift 7. juni 2018 nr. 836 om luftfart med ballong.

16. okt 2020

Midlertidig tillatelse for luftfartøy uten sertifisering i henhold til DLM I NAT-regionen grunnet covid-19

AIC-N 29/20 2 OKT

Ref. ICAO State Letter EUR / NAT 20-0187.TEC (NAE/SUL) og EUR/NAT 20-0296.TEC (NAE/CUP). I henhold til refererte ICAO State Letters er det enighet om å tillate luftfartøy som ikke er sertifisert i henhold til NAT DLM å fly i luftrommet der dette kravet er innført i NAT-regionen.

02. okt 2020

Gjennomføring av forordningene (EU) 2020/469 og (EU) 2020/1177 i nasjonal forskrift

AIC-N 28/20 28 SEP

Luftfartstilsynet fastsatte 28. september en forskrift som gjennomfører kommisjonsforordningene (EU) 2020/469 og (EU) 2020/1177 direkte i norsk rett.

02. okt 2020

Opprettelse av to restriksjonsområder i forbindelse med filminnspilling

AIC-N 26/20 26 AUG

Luftfartstilsynet har opprettet to midlertidige restriksjonsområder ved Stranda og Rauma i forbindelse med filminnspilling.

26. aug 2020

Opprettelse av to restriksjonsområder i forbindelse med filminnspilling

AIC-N 27/20 28 AUG

Luftfartstilsynet har opprettet to midlertidige restriksjonsområder ved Stranda og Rauma i forbindelse med filminnspilling.

28. aug 2020

25/20 Endringer i sertifikatformat for flygere

AIC-N 25/20 1 JUL

Luftfartstilsynet har endret utformingen av sertifikater for flygere med PPL, CPL, MPL og ATPL sertifikater.

30. jun 2020

24/20 Endring av forskrift om lufttransporttjenester i EØS (BSL A 2-1)

AIC-N 24/20 30 JUN

Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2020/696 og medfører endringer på fire områder:

30. jun 2020
Side