RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 33

Godskriving av militær flygerutdanning

AIC-N 33/19 19 DES

Denne AIC-en erstatter AIC-N 03/17. Denne AIC-en presenterer retningslinjene som gjelder for norske militære flygebesetningsmedlemmer som søker om utstedelse av Part-FCL-sertifikater og rettigheter. Retningslinjene skal sikre en ensartet behandling ved godskriving (kreditering) av flygetid og teoriutdanning.

19. des 2019

Opprettelse av fareområde og restriksjonsområder til militærøvelsen Cold Response 2020

AIC-N 32/19 17 DES

9.– 18. mars 2020 skal Forsvaret gjennomføre militærøvelsen Cold Response 2020 (CR-20). CR-20 er en NATO-øvelse som ledes av Norge. Øvelsen vil sentreres i nærheten av Tromsø, Andøya, Narvik og Bardufoss, mens luftaktiviteten vil strekke seg fra Trøndelag til Finnmark.

17. des 2019

UPRT (Upset Prevention and Recovery Training)

AIC-N 31/19 17 DES

Per 20. desember 2019 er UPRT en del av treningsprogrammet for følgende utdannelser: MPL og ATP(A) integrerte kurs.

17. des 2019

Krav til auditrapport ved søknad om wet-lease

AIC-N 30/19 16 DES

Luftfartstilsynet opplever økende bruk av wet-lease blant norske luftfartsselskaper. I den forbindelse ønsker vi å presisere en side av ansvaret til innleier når det benyttes wet-lease.

16. des 2019

Oppdatering av forskrift om luftfartsoperasjoner

AIC-N 29/19 19 NOV

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1). Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2018/1042 i norsk rett (nasjonal gjennomføring).

19. nov 2019

Oppdatering av forskrift om luftfartsoperasjoner

AIC-N 28/19 18 NOV

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfartsoperasjoner. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/1387 i norsk rett (nasjonal gjennomføring).

18. nov 2019

Restriksjonsområde i Kirkenes 24. – 25. oktober 2019

AIC-N 27/19 23 OKT

24. og 25. oktober 2019 skal 75-årsjubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944 markeres i Kirkenes. For å ivareta sikkerheten i forbindelse med markeringen har Luftfartstilsynet opprettet et restriksjonsområde i luftrommet.

23. okt 2019

Oppdatering av forskrift om luftfartsoperasjoner og forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften)

AIC-N 26/19 22 OKT

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfartsoperasjoner og forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/1384 i norsk rett (nasjonal gjennomføring).

22. okt 2019

Oppheving av kravet om teknisk og operativ godkjenning for skolebaser

AIC-N 25/19 17 SEP

Denne AIC-en informerer om oppheving av bestemmelsen i forskrift 30. oktober 2001 nr. 1231 om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser (BSL E 1-2) punkt 4.1 bokstav e.

17. sep 2019

Vurdering av sjøgang ved planlegging av flyging på norsk kontinentalsokkel

AIC-N 24/19 08 AUG

Luftfartstilsynet har i samråd med aktuelle helikopteroperatører, petroleumsoperatører og arbeidstakerorganisasjoner utarbeidet felles retningslinjer til bruk ved vurdering av sjøgang når det planlegges flyging på norsk kontinentalsokkel.

08. aug 2019

Nummerering av restriksjonområder over Oslo-området

AIC-N 23/19 31 JUL

Luftfartstilsynet har endret nummereringen på restriksjonsområdene i forskrift om opprettelse av åtte permanente restriksjonsområder over Oslo-området (FOR-2018-12-05-1803).

31. jul 2019

Oppdatering av forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften)

AIC-N 22/19 16 JUL

Luftfartstilsynet har 12.07.2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

16. jul 2019

Forskrift om nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2018/1974 som endrer forordning (EU) 1178/2011, UPRT

AIC-N 21/19 26 JUN

Luftfartstilsynet har 19.06.2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

26. jun 2019

Bruk av forankret ubemannet luftfartøy i Norge

AIC-N 20/19 11 JUN

BSL A 7- 1 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. gjelder også i de tilfeller hvor det ubemannede luftfartøyet er festet til bakken ved hjelp av sikringsline, wire eller strømførende kabel. Det stilles således de samme krav til operatør og luftrom som for ubemannede fartøy som ikke er forankret.

11. jun 2019

Fastsatt forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ved filminnspilling

AIC-N 19/19 31 MAI

Luftfartstilsynet har 28. mai 2019 fastsatt forskrift som oppretter et midlertidig restriksjonsområde rundt Atlanterhavsvegen i Møre og Romsdal, aktivt i perioden 5. – 14. juni 2019.

31. mai 2019
Side