Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 25

Utsettelse av frister for CE-merkede droner, endring av § 1 i BSL A 7-2

AIC-N 27/22 22 DES

Luftfartstilsynet fastsatte 11. desember 2022 en forskrift som gjør en endring i forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2).

03.04.2024

Forskrift om endring av BSL D 1-1 – Utsettelse av krav om automatisk lokalisering av større fly

AIC-N 26/22 13 DES

Luftfartstilsynet vedtok den 1. desember 2022 forskrift om endring av forskrift 7. august 2013 om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1). Endringen gjør forordning (EU) 2022/2203 gjeldende som del av BSL D 1-1.

03.04.2024

Nasjonal gjennomføring av Part 21 Light

AIC-N 25/22 13 DES

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2022/1358 og forordning 2022/1361 som endrer forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) 2022/1360 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014.

03.04.2024

Ny definisjon av SNOWTAM i lufthavnsforordningen

AIC-N 24/22 5 DES

EU vedtok 20. juli 2022 en kommisjonsforordning - (EU) 2022/2074 - som endrer definisjonen av SNOWTAM i forordning (EU) nr. 139/2014 ("lufthavnsforordningen").

03.04.2024

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Tjeldbergodden

AIC-N 23/22 5 DES

16. november 2022 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Tjeldbergodden, Aure kommune i Møre og Romsdal.

03.04.2024

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg

AIC-N 22/22 5 DES

24. november 2022 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, Øygarden kommune i Vestland fylke.

03.04.2024

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Stureterminalen

AIC-N 21/22 5 DES

24. november 2022 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Stureterminalen, Øygarden kommune i Vestland fylke.

03.04.2024

Layout og innhold i OM-D for CAT operatører

AIC-N 20/22 5 DES

ORO.MLR.100 fastsetter krav til operative manualer i flyselskap. AMC3 til denne bestemmelsen redegjør i mer detalj hva den enkelte manual som minimum skal inneholde.

03.04.2024

Særskilte krav til flyoperatører som skal utøve ervervsmessig lufttransport på norske lufthavner

AIC-N 19/22 18 NOV

Som følge av at operatører ble pålagt å evaluere og kategorisere alle lufthavner de trafikkerte etter kompleksitet, ble en del norske lufthavner i 2002 gitt en minimumskategorisering av myndighetene (Bø-rapporten). I løpet av de 20 årene som har gått siden da, har det skjedd store endringer i teknologi og innflygingssystemer, samt at trafikkmønstrene har endret seg vesentlig.

03.04.2024

Nasjonal gjennomføring av endringsforordninger til forordning (EU) nr. 748/2012

AIC-N 18/22 14 NOV

Luftfartstilsynet har 7. november 2022 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

03.04.2024

Gjeldende AIC N pr. 04.11.2022

AIC-N 17/22 08 NOV

03.04.2024

Oppheving av BSL G 6-1 og 8-1 m.m.

AIC-N 16/22 04 NOV

Luftfartstilsynet fastsatte 26. oktober 2022 en forskrift som gjør endringer med hensyn til krav tilknyttet lufttrafikktjenestene og krav til ytere av kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenester.

03.04.2024

Godskriving av militær flygerutdanning (utgått)

AIC-N 15/22 03 NOV

Denne AIC er utgått, se ny AIC-N 11/23.

03.04.2024

Informasjon om endring av fraseologi for flygeinformasjonstjenesten

AIC-N 14/22 31 OKT

Fra 1. desember 2022 skal radiokommunikasjon mellom luftfartøyer og lufttrafikktjenesten i Norge følge felleseuropeiske fraseologibestemmelser.

03.04.2024

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/116 i norsk rett – «Common Project 1»

AIC-N 13/22 2 SEP

Luftfartstilsynet fastsatte 11. juli 2022 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/116 i norsk rett, som del av EØS-avtalen.

03.04.2024
Side