RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 25

Krav for sertifisering av besetningsmedlemmer på annex II luftfartøyer

AIC-N 26/13 19 DES

09. jun 2018

Cessna SID for fly i 100 og 200 serien

AIC-N 24/13 25 NOV

09. jun 2018

VFR trafikk i luftrom klasse G over Oslo området

AIC-N 21/13 03 SEP

09. jun 2018

Effektivt kvalitetssystem (erstatter AIC-N 11/13)

AIC-N 17/13 25 JUL

09. jun 2018

Forskrift om gjennomføring av forordning 1178/2011 – "Regulation on Aircrew"

AIC-N 12/13 07 JUN

09. jun 2018

Luftfartstilsynet gjør alle som utfører vedlikehold av luftfartøy oppmerksom på risiko for FOD ved bruk av absorbentprodukter.

AIC-N 06/13 06 MAI

09. jun 2018

Endring i forskrift av 24. mai 2005 nr. 462 om kontinuerlig luftdyktighet og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

AIC-N 17/12 20 DES

09. jun 2018

Allmennflyging - mulighet for dispensasjon fra krav til fastmontert nødpeilesender

AIC-N 16/12 06 OKT

09. jun 2018

Behandling av avvik etter "Airworthinees Review", herunder "Inconclusive" eller "Incomplete Airworthiness Review"

AIC-N 21/11 11 NOV

09. jun 2018

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS – nye regler om lisenser til luftfartsselskaper

AIC-N 23/11 02 DES

09. jun 2018

Nye regler om innleie av luftfartøy

AIC-N 20/11 25 OKT

09. jun 2018

Allmennflyging – dispensasjonsmulighet fra krav til ADF

AIC-N 06/11 22 FEB

09. jun 2018

Luftfartstilsynet varsler om ny praksis for utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for nye luftfartøy:

AIC-N 05/11 21 FEB

09. jun 2018

Godkjenning av NDT-rettighet i PART 145 Organisasjoner

AIC-N 03/11 07 FEB

09. jun 2018

Misbruk av lasere – belysning av fly og ATC-tårn

AIC-N 02/11 18 JAN

09. jun 2018
Side