Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 20

VFR trafikk i luftrom klasse G over Oslo området

AIC-N 21/13 03 SEP

11.01.2024

Retningslinjer for utstedelse av rutetillatelse til skandinaviske flyselskap for trafikkering av visse internasjonale flyruter (regelmessig passasjertrafikk)

AIC-N 09/00 01 MAR

11.01.2024

Tanking fra bensinfat og kanner som ikke er en del av faste anlegg

AIC-N 44/04 10 NOV

11.01.2024

Bruk av oksygen over 10 000 fot

AIC-N 45/04 18 NOV

11.01.2024

ACAS II Safety Bulletin no. 6

AIC-N 25/05 24 MAI

11.01.2024

Kvalifikasjonskrav for instruktører, eksaminatorer og praksisevaluatorer i Part-147 organisasjoner

AIC-N 13/09 05 MAI

11.01.2024

Denne AIC erstatter AIC N 14/10 HELIKOPTERFLYGING OVER VANN

AIC-N 30/10 02 NOV

11.01.2024

Sammenblanding av kallesignaler

AIC-N 01/11 06 JAN

11.01.2024

Misbruk av lasere – belysning av fly og ATC-tårn

AIC-N 02/11 18 JAN

11.01.2024

Luftfartstilsynet varsler om ny praksis for utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for nye luftfartøy:

AIC-N 05/11 21 FEB

11.01.2024

Allmennflyging – dispensasjonsmulighet fra krav til ADF

AIC-N 06/11 22 FEB

11.01.2024

Nye regler om innleie av luftfartøy

AIC-N 20/11 25 OKT

11.01.2024

Behandling av avvik etter "Airworthinees Review", herunder "Inconclusive" eller "Incomplete Airworthiness Review"

AIC-N 21/11 11 NOV

11.01.2024

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS – nye regler om lisenser til luftfartsselskaper

AIC-N 23/11 02 DES

11.01.2024

Allmennflyging - mulighet for dispensasjon fra krav til fastmontert nødpeilesender

AIC-N 16/12 06 OKT

11.01.2024
Side