AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 103

Bruk av norsk oppvisningstillatelse i England

AIC-N 10/19 18 MAR

18. mar 2019

Værminima ved godkjenning av ervervsmessige SET-IMC operasjoner i Norge

AIC-N 09/19 13 MAR

For å kunne utføre ervervsmessig lufttransport med en-motors turbinmotor fly under instrument-flyforhold eller om natten (SET-IMC) kreves det særskilt godkjenning...

13. mar 2019

Informasjon om kommende forslag om påbud om muliticrewkonsept for ruteflyginger på norske kortbanelufthavner

AIC-N 08/19 13 MAR

13. mar 2019

Endring av forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL sec)

AIC-N 07/19 8 MAR

Luftfartstilsynet har gjort endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL sec) 1. mars 2011 nr. 214. I § 3 andre ledd er kommisj...

08. mar 2019

Forskrift om nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2019/27 som endrer forordning (EU) 1178/2011

AIC-N 06/19 6 MAR

Luftfartstilsynet har 1. mars 2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

06. mar 2019

Forskrift om endring av forskrift 18.06.2015 nr. 719 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper (Part-26) - BSL B 4-3

AIC-N 05/19 01 MAR

Luftfartstilsynet har 8. februar 2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 18.06.2015 nr. 719 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselsk...

01. mar 2019

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 2018/1048 om krav til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon (PBN), og ICAO Doc. 8168, Volume II, 6th edition, 2014 endring nr. 8

AIC-N 04/19 15 FEB

Forordning (EU) nr. 2018/1048 om krav til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon (PBN) ble vedtatt 18. juli 2018. Forordninge...

15. feb 2019

Godkjenning av operative sekundærbaser

AIC-N 03/19 31 JAN

Luftfartstilsynet vil med dette presisere ovenfor norske AOC innehavere at operativ virksomhet utenfor operatørens hovedbase vil kunne medføre krav om Luftfartsti...

31. jan 2019

Forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for personell i luftfarten

AIC-N 02/19 21 JAN

Forskrift 16. januar 2019 nr. 25 om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i f...

21. jan 2019

Innføring av Declared Training Organisation (DTO)

AIC-N 01/19 18 JAN

Denne AIC informerer om nasjonal gjennomføring av delar av Annex VIII til Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011, Part-DTO. Denne gjennomføringa av DTO-regelverket g...

18. jan 2019

27/18 Informasjon om vedtakelse av forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester m.m.

AIC-N 27/18 20 DES

20. des 2018

26/18 Kontrolliste AIC-N

AIC-N 26/18 10 DES

AIC-N Kontrolliste/checklist Følgende AIC N gjelder per 10.12.2018:

10. des 2018

Informasjon om opprettelse av åtte permanente restriksjonsområder over Oslo-området

AIC-N 25/18 07 DES

07. des 2018

Informasjon om opprettelse av permanente restriksjonsområder over åtte fengsler

AIC-N 24/18 07 DES

07. des 2018

Vedtakelse av endring av § 8 tredje ledd i forskrift om luftromsorganisering

AIC-N 23/18 23 NOV

23. nov 2018
Side