RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 187

Kvalifikasjonskrav for instruktører, eksaminatorer og praksisevaluatorer i Part-147 organisasjoner

AIC-N 13/09 05 MAI

09. jun 2018

Overgangen fra norske flyteknikersertifikater og - kvalifikasjoner til Part-66 vedlikeholdssertifikat for luftfartøy

AIC-N 19/06 23 MAI

09. jun 2018

ACAS II Safety Bulletin no. 6

AIC-N 25/05 24 MAI

09. jun 2018

Faren forbundet med å fly for nær helikoptre - Rotorvirvler

AIC-N 48/04 23 NOV

09. jun 2018

Tanking fra bensinfat og kanner som ikke er en del av faste anlegg

AIC-N 44/04 10 NOV

09. jun 2018

Forskrifter om helikopter offshoreoperasjoner

AIC-N 11/18 22 JUN

22. jun 2018

Innføring av ny eksamensordning for PPL/LAPL/RTL

AIC-N 16/18 24 AUG

24. aug 2018

Endring i forskrift om lufttrafikktjeneste – innføring av EUROAT

AIC-N 15/18 14 AUG

14. aug 2018

Vedtakelse av ny forskrift om kortbaneoperasjoner

AIC-N 18/18 25 SEP

25. sep 2018

Utførelse av NDT på norskregistrerte luftfartøy, godkjenning av NDT-rettighet i PART 145 organisasjoner og kvalifiserte kvalitetsauditorer NDT

AIC-N 21/18 19 NOV

Denne AIC er en erstatning for AIC-N 03/11 07 FEB.

19. nov 2018

Vedtakelse av endring av § 8 tredje ledd i forskrift om luftromsorganisering

AIC-N 23/18 23 NOV

23. nov 2018

Innføring av Declared Training Organisation (DTO)

AIC-N 01/19 18 JAN

Denne AIC informerer om nasjonal gjennomføring av delar av Annex VIII til Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011, Part-DTO. Denne gjennomføringa av DTO-regelverket gjeld berre for skolar som driv utdanning til motorfly og helikopter.

18. jan 2019

Godkjenning av operative sekundærbaser

AIC-N 03/19 31 JAN

Luftfartstilsynet vil med dette presisere ovenfor norske AOC innehavere at operativ virksomhet utenfor operatørens hovedbase vil kunne medføre krav om Luftfartstilsynets godkjenning, jf. Luftfartstilsynets vilkår for lisens* og forordning (EU) 965/2012**, OPS ORO.GEN.130(a) jf. GM1 ORO.GEN.130(a) pkt. (a)(5).

31. jan 2019

Forskrift om endring av forskrift 18.06.2015 nr. 719 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper (Part-26) - BSL B 4-3

AIC-N 05/19 01 MAR

Luftfartstilsynet har 8. februar 2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 18.06.2015 nr. 719 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper (Part-26) BSL B 4–3.

01. mar 2019

Forskrift om nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2019/27 som endrer forordning (EU) 1178/2011

AIC-N 06/19 6 MAR

Luftfartstilsynet har 1. mars 2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

06. mar 2019
Side