Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 126

Midlertidig endring i AIC-N 02/24 14 FEB

AIC-N 08/24 12 APR

Utsatt overgang av eksamensordning PPL/LAPL.

03.04.2024

Endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk (BSL D 5-1)

AIC-N 07/24 5 APR

03.04.2024

Ny forskrift om sportsflyging

AIC-N 06/24 26 MAR

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om sportsflyging. Forskrifta trer i kraft 21. mars 2024, og erstattar forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy.

03.04.2024

Ny forskrift for gjennomføringen av tidslukeforordningen (slotsforordningen)

AIC-N 05/24 7 MAR

Utsatt overgang av eksamensordning PPL/LAPL.

03.04.2024

Midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med militær aktivitet i Vestfjorden

AIC-N 04/24 4 MAR

03.04.2024

Informasjon om forskrift om maksimalt overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13 a-5

AIC-N 03/24 22 FEB

Samferdselsdepartementet fastsatte 15. februar 2024 forskrift om maksimalt overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13 a-5.

03.04.2024

Endring av teorieksamen for PPL/LAPL i Norge

AIC-N 02/24 14 FEB

03.04.2024

Informasjon om endringer i luftfartshinderforskriften

AIC-N 01/24 11 JAN

Luftfartstilsynet fastsatte 19. desember 2023 forskrift som endrer forskrift 15. juli 2014 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, BSL E 2-1, luftfartshinderforskriften.

03.04.2024

Omklassifisering av luftrom ved stenging av TMA og CTR m. m.

AIC-N 16/23 14 DES

Luftfartstilsynet fastsatte 16. november 2023 en forskrift som gjør enkelte endringer i forskrift 14. desember 2016 nr. 1578 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (BSL F 1-1), og enkelte mindre endringer i forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. (BSL G 1-3).

03.04.2024

Gjennomføring av forordning (EU) 2023/1020 – oppdaterte regler om HEMS m.m.

AIC-N 18/23 22 DES

Luftfartstilsynet har i forskrift 13. desember 2023 nr. 2084 om endring av forskrift om luftfartsoperasjoner, vedtatt å gjennomføre forordning (EU) 2023/1020 som nasjonale forskriftsregler.

03.04.2024

Krav til EASA-sertifikat for å fly i EØS-området og EU

AIC-N 17/23 20 DES

Frå og med 20. juni 2022 har det vore krav til at ein pilot som flyr innanfor EØS-området eller EU på grunnlag av eit sertifikat gjeve ut frå styresmakta i ein tredjestat, må ha eit EASA-sertifikat i tillegg. Ein tredjestat er eit land utanfor EØS-området eller EU.

03.04.2024

Bruk av forankret ubemannet luftfartøy (droner) i Norge

AIC-N 15/23 13 OKT

Forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2) gjennomfører forordningen (EU) 2019/947 i norsk rett. Denne forskriften gjelder også når et ubemannet luftfartøy (drone) er festet til bakken ved hjelp av sikringsline, wire, strømførende kabel eller annen konstruksjon, herunder Airborne Wind Energy (AWE).

03.04.2024

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2023/989 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014

AIC-N 14/23 27 SEP

Luftfartstilsynet har 14. september 2023 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

03.04.2024

Rusmiddeltesting hos luftfartsoperatører etter CAT.GEN.MPA.170

AIC-N 13/23 18 SEP

Luftfartsoperatører som driver ervervsmessig lufttransport (CAT) skal som del av arbeidet med å motvirke rus som sikkerhetsrisiko i luftfarten, også foreta rustesting av besetningsmedlemmer og annet sikkerhetskritisk personell i egen virksomhet.

03.04.2024

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2022/410 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014

AIC-N 12/23 9 AUG

Luftfartstilsynet har 3. august 2023 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

03.04.2024
Side