Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Midlertidig restriksjonsområde over Geiranger

AIC-N 15/24 12 JUL

Luftfartstilsynet har vedtatt en forskrift om opprettelse av midlertidig restriksjonsområde over Geiranger i Stranda kommune for at politiet skal kunne ivareta sikkerheten for gjester og publikum i forbindelse med et arrangement.

03.04.2024

Permanente restriksjonsområder og fareområde i luftrommet over Statnetts anlegg på Sunndalsøra

AIC-N 14/24 8 JUL

Luftfartstilsynet har 4. juli 2024 fastsatt forskrift om opprettelse av permanente restriksjonsområder og fareområde i luftrommet over Statnetts anlegg på Sunndalsøra.

03.04.2024

Permanent restriksjonsområde i luftrommet over Shells prosessanlegg på Nyhamna

AIC-N 13/24 8 JUL

Luftfartstilsynet har 4. juli 2024 fastsatt forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over A/S Norske Shells prosessanlegg på Nyhamna.

03.04.2024

Innleie av luftfartøy til bruk i ATO (Approved Training Organisation)

AIC-N 12/24 3 JUN

Denne AIC erstatter AIC-N 20/15.

03.04.2024

Radio- og transponderpåbudssoner over Oslo og Kjeller

AIC-N 11/24 26 APR

Luftfartstilsynet har fastsatt to forskrifter som oppretter radio- og transponderpåbudssoner i luftrommet over henholdsvis Oslo og Kjeller.

03.04.2024

Endring i AIC-N 02/24 14 FEB

AIC-N 10/24 19 APR

Om eksamensordning PPL/LAPL.

03.04.2024

Forskrift med regler om en-gangs fergeflyging og rettelse i SERA

AIC-N 09/24 15 APR

Denne forskriften etablerer regler om en-gangs fergeflyging i forskrift om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1).

03.04.2024

Midlertidig endring i AIC-N 02/24 14 FEB

AIC-N 08/24 12 APR

Utsatt overgang av eksamensordning PPL/LAPL.

03.04.2024

Endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk (BSL D 5-1)

AIC-N 07/24 5 APR

03.04.2024

Ny forskrift om sportsflyging

AIC-N 06/24 26 MAR

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om sportsflyging. Forskrifta trer i kraft 21. mars 2024, og erstattar forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy.

03.04.2024

Ny forskrift for gjennomføringen av tidslukeforordningen (slotsforordningen)

AIC-N 05/24 7 MAR

Utsatt overgang av eksamensordning PPL/LAPL.

03.04.2024

Midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med militær aktivitet i Vestfjorden

AIC-N 04/24 4 MAR

03.04.2024

Informasjon om forskrift om maksimalt overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13 a-5

AIC-N 03/24 22 FEB

Samferdselsdepartementet fastsatte 15. februar 2024 forskrift om maksimalt overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13 a-5.

03.04.2024

Endring av teorieksamen for PPL/LAPL i Norge

AIC-N 02/24 14 FEB

03.04.2024

Informasjon om endringer i luftfartshinderforskriften

AIC-N 01/24 11 JAN

Luftfartstilsynet fastsatte 19. desember 2023 forskrift som endrer forskrift 15. juli 2014 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, BSL E 2-1, luftfartshinderforskriften.

03.04.2024
Side