RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 203

Reiseplanlegging med destinasjon og alternative landingsplasser som betjenes av samme tårnsenter (RTC)

AIC-N 07/22 11 MAI

11. mai 2022

Om utlån av driftstillatelse for droneflyging

AIC-N 06/22 7 APR

07. apr 2022

Bruk av simulator i trening og prøving av flygere og flygebesetninger i ervervsmessige helikopteroperasjoner

AIC-N 05/22 22 MAR

22. mar 2022

Gjennomføring av nye felleseuropeiske regler om allværsoperasjoner m.m.

AIC-N 04/22 15 MAR

15. mar 2022

Midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Cold Response 2022

AIC-N 03/22 21 FEB

21. feb 2022

Utsettelse av nye krav til ytere av lufttrafikktjenester, endring av § 1a i BSL G 1-3

AIC-N 02/22 28 JAN

Luftfartstilsynet fastsatte 26. januar 2022 en forskrift som gjør en endring i forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner) (BSL G 1-3).

28. jan 2022

Endring av forskrift om luftfartsoperasjoner – gjennomføring av forordning (EU) 2021/1296 – «fuel/energy planning and management»

AIC-N 01/22 21 JAN

Luftfartstilsynet fastsatte 14. januar en forskrift som gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2021/1296 direkte i norsk rett.

21. jan 2022

Ny forskrift om luftromsorganisering

AIC-N 32/21 22 DES

Samferdselsdepartementet fastsatte 14. desember en ny forskrift om luftromsorganisering. Forskriften vil publiseres som BSL G 4-1 på Luftfartstilsynets nettsider.

22. des 2021

Informasjon om privilegier til innehavere av FI(A) LAPL(A) ONLY

AIC-N 31/21 17 DES

17. des 2021

Regler for sivil statsluftfart med drone

AIC-N 30/21 14 DES

Denne AIC-N erstatter AIC-N 05/21.

14. des 2021

Endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

AIC-N 29/21 14 DES

Luftfartstilsynet vedtok 8. desember 2021 forskrift om endring av forskrift 14. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk.

14. des 2021

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2021/1963 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014

AIC-N 28/21 9 DES

Luftfartstilsynet har 8. desember 2021 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

09. des 2021

Forskrift om endring av forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori

AIC-N 27/21 08 DES

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2).

08. des 2021

Kreditering av TMG

AIC-N 26/21 29 NOV

Informasjon om kreditering av TMG-klasserettighet fra seilflysertifikat til motorflysertifikat.

29. nov 2021

Opphør av kreditering av tredjelands instruktørbevis

AIC-N 25/21 29 NOV

29. nov 2021
Side