RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 177

Oppheving av forskrifter på luftfartsområdet

AIC-N 13/21 16 JUN

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om oppheving av forskrifter på luftfartsområdet.

16. jun 2021

Vilkår og betingelser for godskriving av instrumentrettigheter i henhold til del-FCL, vedlegg 8

AIC-N 12/21 14 JUN

Luftfartstilsynet har vurdert tidligere praksis for bruk av godskriving av instrumentrettigheter i henhold til forordning (EU) 1178/2011, del-FCL, vedlegg 8. Luftfartstilsynet har tidligere akseptert at en innehaver av instrumentrettighet kunne utøve visse IR-privilegier uten påtegning i sitt sertifikat hvis han/hun oppfylte kravene i vedlegg 8.

14. jun 2021

Nasjonal gjennomføring av endringsforordninger som endre forordning (EU) nr. 1321/2014, forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) nr. 2015/640

AIC-N 11/21 3 JUN

Luftfartstilsynet har 19. mai 2021 vedtatt en endringsforskrift til følgende forskrifter: forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften); forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften); og forskrift 18. juni 2015 nr. 719 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26.

03. jun 2021

Endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1)

AIC-N 10/21 27 MAI

Luftfartstilsynet fastsatte 21. mai en forskrift som gjør en endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1), knyttet til flygekontrolltjenestens fritak for ansvar for terrengseparasjon overfor enkelte operatører.

28. mai 2021

Endring av forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere - klage på terminering/bortvisning fra institusjonell trening

AIC-N 9/21 12 MAI

Luftfartstilsynet fastsatte 26. april 2021 en forskrift som endrer forskrift av 17. juni 216 nr. 710 om utdanning og sertifisering av flygeledere. Forskriftsendringen gjelder terminering/bortvisning fra institusjonell trening.

12. mai 2021

Vedtatte forskrifter om evidence based training (EBT)

AIC-N 8/21 3 MAI

Luftfartstilsynet vedtok den 26. april 2021 forskrifter som gjennomfører forordning (EU) 2020/2036 og forordning (EU) 2020/2193 i norsk rett.

03. mai 2021

Ny forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel

AIC-N 07/21 02 MAR

Luftfartstilsynet vedtok 23. februar 2021 forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel.

02. mar 2021

Vedtatt ny forskrift om luftfartsoperasjoner

AIC-N 06/21 26 FEB

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy. Forskriften fastsetter operative regler for bemannet luftfartøy med nasjonal sertifisering som brukes til privatflyging, opplevelsesflyging eller luftsport og som ikke reguleres av europeiske bestemmelser om luftfartsoperasjoner. Forskriften trer i kraft 1. juli 2021. Merk at overgangsperioden for enkelte luftfartøy varer ut 2022.

26. feb 2021

Regler for sivil statsluftfart med drone

AIC-N 05/21 25 FEB

Sivil statsluftfart med drone reguleres av forskrift 30. november 2015 om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. (BSL A 7-1), jf. forskriftens § 69.

25. feb 2021

Godkjenning av luftfartøy som skal benyttes i flyskoler

AIC-N 04/21 24 FEB

Luftfartøy som benyttes i flyskolene skal ha EASA-typesertifikat. Etter søknad er det anledning til å benytte luftfartøy med nasjonalt luftdyktighetsbevis i klassen normal. Denne ordningen gjelder for godkjente eller erklærte treningsorganisasjoner (ATO/DTO).

24. feb 2021

Midlertidig tillatelse for luftfartøy uten sertifisering i henhold til DLM I NAT-regionen grunnet covid-19

AIC-N 03/21 16 FEB

Ref. ICAO State Letter EUR / NAT 20-0187.TEC (NAE/SUL) og EUR/NAT 20-0296.TEC (NAE/CUP). I henhold til refererte ICAO State Letters er det enighet om å tillate luftfartøy som ikke er sertifisert i henhold til NAT DLM å fly i luftrommet der dette kravet er innført i NAT-regionen.

16. feb 2021

Sertifiseringsfullmakt til flygebesetning for utførelse av vedlikehold

AIC-N 02/21 3 FEB

03. feb 2021

Endring knyttet til PANS OPS i forskrift om luftromsorganisering

AIC-N 01/21 12 JAN

12. jan 2021

Endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

AIC-N 38/20 23 DES

Luftfartstilsynet vedtok 18. desember 2020 forskrift om endring av forskrift 15. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk.

23. des 2020

Ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet fra 1. januar 2021

AIC-N 37/20 22 DES

Samferdselsdepartementet vedtok 21. desember 2020 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet. Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og erstatter tidligere gebyrforskrift av 6. april 2020 nr. 793.

22. des 2020
Side