RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 131

Innføring av ny eksamensordning for ATPL/CPL/IR/EIR/CB-IR

AIC-N 05/20 21 FEB

Luftfartstilsynet innfører ny eksamensordning for gjennomføring av teorieksamen til ATPL, CPL, IR, EIR og CB-IR. Fra 16. mars 2020 vil gjennomføring av teorieksamen foregå elektronisk ved enkelte av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Ved innføring av ny ordning opphører dagens ordning med eksamen i Sandefjord, Bardufoss og Bodø.

21. feb 2020

Utvidelse av mandat for datalinktjenester i NAT-regionen

AIC-N 04/20 31 JAN

31. jan 2020

Endringer i forskrifter om avgift på flysikringstjenester og for bruk av lufthavner

AIC-N 03/20 22 JAN

Endringer i forskrifter om avgift på flysikringstjenester og for bruk av lufthavner.

22. jan 2020

Konverteringsrapport nasjonale rettigheter til Part-66L

AIC-N 02/20 21 JAN

Overgangen fra norske nasjonale teknikerbevis – seilfly og byggelederbevis – seilfly, i henhold til BSL B 2-3, til EASA Part-66L vedlikeholdssertifikat (AML) for luftfartøy.

21. jan 2020

Forebygging av konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr

AIC-N 01/20 07 JAN

Denne AIC erstatter AIC-N 07/16, 08 APR

07. jan 2020

Godskriving av militær flygerutdanning

AIC-N 33/19 19 DES

Denne AIC-en erstatter AIC-N 03/17. Denne AIC-en presenterer retningslinjene som gjelder for norske militære flygebesetningsmedlemmer som søker om utstedelse av Part-FCL-sertifikater og rettigheter. Retningslinjene skal sikre en ensartet behandling ved godskriving (kreditering) av flygetid og teoriutdanning.

19. des 2019

Opprettelse av fareområde og restriksjonsområder til militærøvelsen Cold Response 2020

AIC-N 32/19 17 DES

9.– 18. mars 2020 skal Forsvaret gjennomføre militærøvelsen Cold Response 2020 (CR-20). CR-20 er en NATO-øvelse som ledes av Norge. Øvelsen vil sentreres i nærheten av Tromsø, Andøya, Narvik og Bardufoss, mens luftaktiviteten vil strekke seg fra Trøndelag til Finnmark.

17. des 2019

UPRT (Upset Prevention and Recovery Training)

AIC-N 31/19 17 DES

Per 20. desember 2019 er UPRT en del av treningsprogrammet for følgende utdannelser: MPL og ATP(A) integrerte kurs.

17. des 2019

Krav til auditrapport ved søknad om wet-lease

AIC-N 30/19 16 DES

Luftfartstilsynet opplever økende bruk av wet-lease blant norske luftfartsselskaper. I den forbindelse ønsker vi å presisere en side av ansvaret til innleier når det benyttes wet-lease.

16. des 2019

Oppdatering av forskrift om luftfartsoperasjoner

AIC-N 29/19 19 NOV

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1). Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2018/1042 i norsk rett (nasjonal gjennomføring).

19. nov 2019

Oppdatering av forskrift om luftfartsoperasjoner

AIC-N 28/19 18 NOV

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfartsoperasjoner. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/1387 i norsk rett (nasjonal gjennomføring).

18. nov 2019

Restriksjonsområde i Kirkenes 24. – 25. oktober 2019

AIC-N 27/19 23 OKT

24. og 25. oktober 2019 skal 75-årsjubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944 markeres i Kirkenes. For å ivareta sikkerheten i forbindelse med markeringen har Luftfartstilsynet opprettet et restriksjonsområde i luftrommet.

23. okt 2019

Oppdatering av forskrift om luftfartsoperasjoner og forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften)

AIC-N 26/19 22 OKT

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfartsoperasjoner og forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/1384 i norsk rett (nasjonal gjennomføring).

22. okt 2019

Oppheving av kravet om teknisk og operativ godkjenning for skolebaser

AIC-N 25/19 17 SEP

Denne AIC-en informerer om oppheving av bestemmelsen i forskrift 30. oktober 2001 nr. 1231 om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser (BSL E 1-2) punkt 4.1 bokstav e.

17. sep 2019

Vurdering av sjøgang ved planlegging av flyging på norsk kontinentalsokkel

AIC-N 24/19 08 AUG

Luftfartstilsynet har i samråd med aktuelle helikopteroperatører, petroleumsoperatører og arbeidstakerorganisasjoner utarbeidet felles retningslinjer til bruk ved vurdering av sjøgang når det planlegges flyging på norsk kontinentalsokkel.

08. aug 2019
Side