AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 97

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 2018/1048 om krav til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon (PBN), og ICAO Doc. 8168, Volume II, 6th edition, 2014 endring nr. 8

AIC-N 04/19 15 FEB

Forordning (EU) nr. 2018/1048 om krav til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon (PBN) ble vedtatt 18. juli 2018. Forordninge...

15. feb 2019

Godkjenning av operative sekundærbaser

AIC-N 03/19 31 JAN

Luftfartstilsynet vil med dette presisere ovenfor norske AOC innehavere at operativ virksomhet utenfor operatørens hovedbase vil kunne medføre krav om Luftfartsti...

31. jan 2019

Forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for personell i luftfarten

AIC-N 02/19 21 JAN

Forskrift 16. januar 2019 nr. 25 om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i f...

21. jan 2019

Innføring av Declared Training Organisation (DTO)

AIC-N 01/19 18 JAN

Denne AIC informerer om nasjonal gjennomføring av delar av Annex VIII til Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011, Part-DTO. Denne gjennomføringa av DTO-regelverket g...

18. jan 2019

27/18 Informasjon om vedtakelse av forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester m.m.

AIC-N 27/18 20 DES

20. des 2018

26/18 Kontrolliste AIC-N

AIC-N 26/18 10 DES

AIC-N Kontrolliste/checklist Følgende AIC N gjelder per 10.12.2018:

10. des 2018

Informasjon om opprettelse av åtte permanente restriksjonsområder over Oslo-området

AIC-N 25/18 07 DES

07. des 2018

Informasjon om opprettelse av permanente restriksjonsområder over åtte fengsler

AIC-N 24/18 07 DES

07. des 2018

Vedtakelse av endring av § 8 tredje ledd i forskrift om luftromsorganisering

AIC-N 23/18 23 NOV

23. nov 2018

SERA Part C - Luftfartstilsynet oppdaterer veiledningene til BSL F 1-1 og BSL G 8-1 samt AIP Norge

AIC-N 22/18 19 NOV

19. nov 2018

Utførelse av NDT på norskregistrerte luftfartøy, godkjenning av NDT-rettighet i PART 145 organisasjoner og kvalifiserte kvalitetsauditorer NDT

AIC-N 21/18 19 NOV

Denne AIC er en erstatning for AIC-N 03/11 07 FEB.

19. nov 2018

Unntak for piloter som opererer luftfartøy som ikke er sertifisert for PBN-innflyginger

AIC-N 19/18 28 SEP

Med henvisning til AIC-I 03/18.

28. sep 2018

Vedtakelse av ny forskrift om kortbaneoperasjoner

AIC-N 18/18 25 SEP

25. sep 2018

Endringer i forskrift om luftfartøy uten fører om bord

AIC-N 17/18 19 SEP

19. sep 2018

Innføring av ny eksamensordning for PPL/LAPL/RTL

AIC-N 16/18 24 AUG

24. aug 2018
Side