Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 108

Space weather

AIC-N 07/23 9 MAR

09. mar 2023

Gjennomføring av endringsforordninger til forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) nr. 2015/640

AIC-N 06/23 28 FEB

28. feb 2023

Endrede passasjeravgifter på lufthavner drevet av Avinor AS

AIC-N 05/23 16 FEB

16. feb 2023

Krav til akroflygingsinstruktør med tilhørende rettighetsbenevnelse

AIC-N 04/23 25 JAN

Regelverksreferanse: FCL.905.FI (g). Luftfartstilsynet redegjør for praksis som gjelder akroflygingsinstruktører for innehavere av norsk Part-FCL-sertifikat.

25. jan 2023

Endring i forskrift om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) (Part-21)

AIC-N 03/23 18 JAN

Innføring av Safety Management System (SMS) i Part-21. Luftfartstilsynet informerer om at det er vedtatt en forskrift som endrer forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

18. jan 2023

Utsettelse av frister for CE-merkede droner, endring av § 1 i BSL A 7-2

AIC-N 27/22 22 DES

Luftfartstilsynet fastsatte 11. desember 2022 en forskrift som gjør en endring i forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2).

18. jan 2023

Endring i forskrift om kontinuerlig luftdyktighet – Part-145

AIC-N 02/23 11 JAN

Innføring av Safety Management System (SMS) i Part-145. Luftfartstilsynet informerer om at det er vedtatt en forskrift som endrer forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

11. jan 2023

Midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelse Joint Viking 2023

AIC-N 01/23 9 JAN

Luftfartstilsynet har fastsatt forskrift av 8. desember 2022 nr. 2116 om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder i luftrommet i forbindelse med militærøvelse Joint Viking 2023.

09. jan 2023

Forskrift om endring av BSL D 1-1 – Utsettelse av krav om automatisk lokalisering av større fly

AIC-N 26/22 13 DES

Luftfartstilsynet vedtok den 1. desember 2022 forskrift om endring av forskrift 7. august 2013 om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1). Endringen gjør forordning (EU) 2022/2203 gjeldende som del av BSL D 1-1.

13. des 2022

Nasjonal gjennomføring av Part 21 Light

AIC-N 25/22 13 DES

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2022/1358 og forordning 2022/1361 som endrer forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) 2022/1360 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014.

13. des 2022

Ny definisjon av SNOWTAM i lufthavnsforordningen

AIC-N 24/22 5 DES

EU vedtok 20. juli 2022 en kommisjonsforordning - (EU) 2022/2074 - som endrer definisjonen av SNOWTAM i forordning (EU) nr. 139/2014 ("lufthavnsforordningen").

05. des 2022

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Tjeldbergodden

AIC-N 23/22 5 DES

16. november 2022 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Tjeldbergodden, Aure kommune i Møre og Romsdal.

05. des 2022

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg

AIC-N 22/22 5 DES

24. november 2022 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, Øygarden kommune i Vestland fylke.

05. des 2022

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Stureterminalen

AIC-N 21/22 5 DES

24. november 2022 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Stureterminalen, Øygarden kommune i Vestland fylke.

05. des 2022

Layout og innhold i OM-D for CAT operatører

AIC-N 20/22 5 DES

ORO.MLR.100 fastsetter krav til operative manualer i flyselskap. AMC3 til denne bestemmelsen redegjør i mer detalj hva den enkelte manual som minimum skal inneholde.

05. des 2022
Side