RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 171

Ny forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel

AIC-N 07/21 02 MAR

Luftfartstilsynet vedtok 23. februar 2021 forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel.

02. mar 2021

Vedtatt ny forskrift om luftfartsoperasjoner

AIC-N 06/21 26 FEB

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy. Forskriften fastsetter operative regler for bemannet luftfartøy med nasjonal sertifisering som brukes til privatflyging, opplevelsesflyging eller luftsport og som ikke reguleres av europeiske bestemmelser om luftfartsoperasjoner. Forskriften trer i kraft 1. juli 2021. Merk at overgangsperioden for enkelte luftfartøy varer ut 2022.

26. feb 2021

Regler for sivil statsluftfart med drone

AIC-N 05/21 25 FEB

Sivil statsluftfart med drone reguleres av forskrift 30. november 2015 om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. (BSL A 7-1), jf. forskriftens § 69.

25. feb 2021

Godkjenning av luftfartøy som skal benyttes i flyskoler

AIC-N 04/21 24 FEB

Luftfartøy som benyttes i flyskolene skal ha EASA-typesertifikat. Etter søknad er det anledning til å benytte luftfartøy med nasjonalt luftdyktighetsbevis i klassen normal. Denne ordningen gjelder for godkjente eller erklærte treningsorganisasjoner (ATO/DTO).

24. feb 2021

Midlertidig tillatelse for luftfartøy uten sertifisering i henhold til DLM I NAT-regionen grunnet covid-19

AIC-N 03/21 16 FEB

Ref. ICAO State Letter EUR / NAT 20-0187.TEC (NAE/SUL) og EUR/NAT 20-0296.TEC (NAE/CUP). I henhold til refererte ICAO State Letters er det enighet om å tillate luftfartøy som ikke er sertifisert i henhold til NAT DLM å fly i luftrommet der dette kravet er innført i NAT-regionen.

16. feb 2021

Sertifiseringsfullmakt til flygebesetning for utførelse av vedlikehold

AIC-N 02/21 3 FEB

03. feb 2021

Endring knyttet til PANS OPS i forskrift om luftromsorganisering

AIC-N 01/21 12 JAN

12. jan 2021

Endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

AIC-N 38/20 23 DES

Luftfartstilsynet vedtok 18. desember 2020 forskrift om endring av forskrift 15. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk.

23. des 2020

Ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet fra 1. januar 2021

AIC-N 37/20 22 DES

Samferdselsdepartementet vedtok 21. desember 2020 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet. Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og erstatter tidligere gebyrforskrift av 6. april 2020 nr. 793.

22. des 2020

Gjennomføring av forordning (EU) 2020/1627 i nasjonal forskrift – endringer i ytelsesstyrings- og avgiftsordningen for RP3

AIC-N 36/20 18 DES

Samferdselsdepartementet vedtok 12. desember 2020 en forskrift som innebærer at kommisjonsforordning (EU) 2020/1627 gjennomføres i norsk rett som del av EØS-avtalen.

18. des 2020

Forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori

AIC-N 35/20 30 NOV

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori.

30. nov 2020

Endring av forskrift om helikopter offshoreoperasjoner og forskrift om luftfartsoperasjoner

AIC-N 34/20 25 NOV

Luftfartstilsynet vedtok den 23. november 2020 forskrift om endring av forskrift om helikopter offshoreoperasjoner og forskrift om luftfartsoperasjoner.

25. nov 2020

Endringer i pensum for trafikkflygereksamen – innføring av Area 100 KSA

AIC-N 33/20 05 NOV

EASA vedtok i 2018 nye Learning Objectives for teorieksamen for trafikkflygersertifikater og instrumentrettigheter. Overgangen skal i utgangspunktet være fullført innen utgangen av januar 2022. På grunn av koronapandemien ble det forsinkelser ved implementering av ny eksamensordning. Luftfartstilsynet valgte derfor å utsette implementering til 26. oktober 2020.

05. nov 2020

Endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1)

AIC-N 32/20 05 NOV

Luftfartstilsynet fastsatte 2. november en forskrift som gjør en endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1).

05. nov 2020

Endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

AIC-N 31/20 30 OKT

Luftfartstilsynet har 16. oktober 2020 fastsatt forskrift om endring av forskrift 15. juli 2014 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.

30. okt 2020
Side