AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 120

Forskrift om endring av forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplasser mv.

AIC-N 10/18 20 JUN

20. jun 2018

Forskrift om luftfart med ballong

AIC-N 09/18 18 JUN

18. jun 2018

Flyging under flygeoppvisninger

AIC-N 08/18 15 JUN

15. jun 2018

Endringer i BSL G 1-2 – samvirkingsevne i det europeiske nett for lufttrafikkstyring

AIC-N 07/18 04 MAI

04. mai 2018

Endring i BSL G 3-1 – lufttrafikkstyring – ICAO-oppdatering

AIC-N 06/18 05 APR

Luftfartstilsynet har gjort endringer i BSL G 3-1 – forskrift 20. april 2012 nr. 344 om trafikkflytstyring. Endringene gjelder oppdatert henvisning til EØS-avtale...

05. apr 2018

Endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer

AIC-N 05/18 03 APR

Forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer gjennomfører forordning (EU) nr. 1178/2011. Forordningens artikkel 12 inneholder en r...

03. apr 2018

Endringer i språkkrav for flyging i Norge

AIC-N 04/18 19 MAR

19. mar 2018

Ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv fra 1. februar 2018

AIC-N 03/18 14 FEB

14. feb 2018

Ny praksis for prøveflyging av selvbygde luftfartøy

AIC-N 02/18 9 FEB

09. feb 2018

Forskrift om observasjonsflyginger etter Avtalen om det åpne luftrom

AIC-N 01/18 12 JAN

12. jan 2018

Avgift til Avinor AS for flygninger til kontinentalsokkelen i 2018

AIC-N 15/17 26 DES

26. des 2017

Restriksjonsområde over Preikestolen fra 7. november 2017

AIC-N 14/17 23 OKT

23. okt 2017

Stenger luftrommet over og rundt Bergen september 2017

AIC-N 13/17 20 JUL

20. jul 2017

Utdanning ved utenlandsk RF (Registered Facility) – Endring av praksis

AIC-N 11/17 30 JUN

30. jun 2017

Krav til språkprøve for flyging i Norge

AIC-N 12/17 7 JUL

07. jun 2017
Side