AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 129

Unntak for piloter som opererer luftfartøy som ikke er sertifisert for PBN-innflyginger

AIC-N 19/18 28 SEP

Med henvisning til AIC-I 03/18.

28. sep 2018

Vedtakelse av ny forskrift om kortbaneoperasjoner

AIC-N 18/18 25 SEP

25. sep 2018

Endringer i forskrift om luftfartøy uten fører om bord

AIC-N 17/18 19 SEP

19. sep 2018

Innføring av ny eksamensordning for PPL/LAPL/RTL

AIC-N 16/18 24 AUG

24. aug 2018

Endring i forskrift om lufttrafikktjeneste – innføring av EUROAT

AIC-N 15/18 14 AUG

14. aug 2018

Midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture 2018

AIC-N 14/18 09 JUL

09. jul 2018

Endringer i forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste (BSL G 6-1)

AIC-N 13/18 28 JUN

28. jun 2018

Nye bestemmelser for instrumentrettighet med privilegier til Performance Based Navigation (PBN)

AIC-N 12/18 25 JUN

25. jun 2018

Forskrifter om helikopter offshoreoperasjoner

AIC-N 11/18 22 JUN

22. jun 2018

Forskrift om endring av forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplasser mv.

AIC-N 10/18 20 JUN

20. jun 2018

Forskrift om luftfart med ballong

AIC-N 09/18 18 JUN

18. jun 2018

Flyging under flygeoppvisninger

AIC-N 08/18 15 JUN

15. jun 2018

Endringer i BSL G 1-2 – samvirkingsevne i det europeiske nett for lufttrafikkstyring

AIC-N 07/18 04 MAI

04. mai 2018

Endring i BSL G 3-1 – lufttrafikkstyring – ICAO-oppdatering

AIC-N 06/18 05 APR

Luftfartstilsynet har gjort endringer i BSL G 3-1 – forskrift 20. april 2012 nr. 344 om trafikkflytstyring. Endringene gjelder oppdatert henvisning til EØS-avtale...

05. apr 2018

Endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer

AIC-N 05/18 03 APR

Forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer gjennomfører forordning (EU) nr. 1178/2011. Forordningens artikkel 12 inneholder en r...

03. apr 2018
Side