RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 209

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/116 i norsk rett – «Common Project 1»

AIC-N 13/22 2 SEP

Luftfartstilsynet fastsatte 11. juli 2022 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/116 i norsk rett, som del av EØS-avtalen.

02. sep 2022

Midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med Arendalsuka 2022

AIC-N 12/22 5 AUG

Luftfartstilsynet har fastsatt en forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde i luftrommet i forbindelse med Arendalsuka 2022.

05. aug 2022

Permanent restriksjonsområde over Forsvarets stasjon Vardø

AIC-N 11/22 19 JUL

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R405 over Forsvarets stasjon Vardø. Forskriften trer i kraft 1. september 2022.

19. jul 2022

Forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. – (ny BSL G 1-3)

AIC-N 10/22 4 JUL

Samferdselsdepartementet fastsatte 16. juni en ny forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. Forskriften vil få benevnelsen BSL G 1-3.

04. jul 2022

Permanent restriksjonsområde over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud

AIC-N 09/22 20 JUN

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R117 over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud. Forskriften trer i kraft 1. juli 2022.

20. jun 2022

Endring av koordineringsstatus for Svalbard lufthavn, Longyear (LYR)

AIC-N 08/22 3 JUN

Luftfartstilsynet har 3. juni 2022 endret koordineringsstatus for Svalbard lufthavn, Longyear (LYR), fra fasilitert Level 2 til koordinert lufthavn, Level 3.

03. jun 2022

Reiseplanlegging med destinasjon og alternative landingsplasser som betjenes av samme tårnsenter (RTC)

AIC-N 07/22 11 MAI

11. mai 2022

Om utlån av driftstillatelse for droneflyging

AIC-N 06/22 7 APR

07. apr 2022

Bruk av simulator i trening og prøving av flygere og flygebesetninger i ervervsmessige helikopteroperasjoner

AIC-N 05/22 22 MAR

22. mar 2022

Gjennomføring av nye felleseuropeiske regler om allværsoperasjoner m.m.

AIC-N 04/22 15 MAR

15. mar 2022

Midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Cold Response 2022

AIC-N 03/22 21 FEB

21. feb 2022

Utsettelse av nye krav til ytere av lufttrafikktjenester, endring av § 1a i BSL G 1-3

AIC-N 02/22 28 JAN

Luftfartstilsynet fastsatte 26. januar 2022 en forskrift som gjør en endring i forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner) (BSL G 1-3).

28. jan 2022

Endring av forskrift om luftfartsoperasjoner – gjennomføring av forordning (EU) 2021/1296 – «fuel/energy planning and management»

AIC-N 01/22 21 JAN

Luftfartstilsynet fastsatte 14. januar en forskrift som gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2021/1296 direkte i norsk rett.

21. jan 2022

Ny forskrift om luftromsorganisering

AIC-N 32/21 22 DES

Samferdselsdepartementet fastsatte 14. desember en ny forskrift om luftromsorganisering. Forskriften vil publiseres som BSL G 4-1 på Luftfartstilsynets nettsider.

22. des 2021

Informasjon om privilegier til innehavere av FI(A) LAPL(A) ONLY

AIC-N 31/21 17 DES

17. des 2021
Side