Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 114

Rusmiddeltesting hos luftfartsoperatører etter CAT.GEN.MPA.170

AIC-N 13/23 18 SEP

Luftfartsoperatører som driver ervervsmessig lufttransport (CAT) skal som del av arbeidet med å motvirke rus som sikkerhetsrisiko i luftfarten, også foreta rustesting av besetningsmedlemmer og annet sikkerhetskritisk personell i egen virksomhet.

18.09.2023 10.37.43

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2022/410 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014

AIC-N 12/23 9 AUG

Luftfartstilsynet har 3. august 2023 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

09.08.2023 12.57.04

Godskriving av militær flygerutdanning

AIC-N 11/23 25 JUL

Denne AIC-en erstatter AIC-N 15/22.

25.07.2023 12.36.23

Rapportering av luftfartshendelser og luftfartsulykker etter rapporteringsforordningen (EU) 376/2014

AIC-N 10/23 12 MAI

12.05.2023 10.21.01

VFR trafikk i luftrom klasse G over Oslo området

AIC-N 21/13 03 SEP

04.05.2023 14.50.10

Opprettelse av radiopåbudssone «Geiteryggen RMZ» ved Skien flyplass, Geiteryggen

AIC-N 09/23 17 APR

Luftfartstilsynet har, med virkning fra 1. mai 2023, fastsatt en forskrift om opprettelse av en permanent radiopåbudssone (RMZ) over Skien flyplass, Geiteryggen.

28.04.2023 11.51.08

08/23 Nye administrative rutiner for godkjenning av Minimum Equipment List (MEL)

AIC-N 08/23 29 MAR

Alle revisjoner av et flyselskap sitt Minimum Equipment List (MEL) skal i henhold til ORO.MLR.105(b) godkjennes av myndighetene før de kan tas i bruk.

29.03.2023 14.24.18

Space weather

AIC-N 07/23 9 MAR

09.03.2023 11.58.09

Gjennomføring av endringsforordninger til forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) nr. 2015/640

AIC-N 06/23 28 FEB

28.02.2023 13.43.31

Endrede passasjeravgifter på lufthavner drevet av Avinor AS

AIC-N 05/23 16 FEB

16.02.2023 13.58.48

Krav til akroflygingsinstruktør med tilhørende rettighetsbenevnelse

AIC-N 04/23 25 JAN

Regelverksreferanse: FCL.905.FI (g). Luftfartstilsynet redegjør for praksis som gjelder akroflygingsinstruktører for innehavere av norsk Part-FCL-sertifikat.

25.01.2023 10.33.55

Endring i forskrift om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) (Part-21)

AIC-N 03/23 18 JAN

Innføring av Safety Management System (SMS) i Part-21. Luftfartstilsynet informerer om at det er vedtatt en forskrift som endrer forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

18.01.2023 13.05.31

Utsettelse av frister for CE-merkede droner, endring av § 1 i BSL A 7-2

AIC-N 27/22 22 DES

Luftfartstilsynet fastsatte 11. desember 2022 en forskrift som gjør en endring i forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2).

18.01.2023 12.32.38

Endring i forskrift om kontinuerlig luftdyktighet – Part-145

AIC-N 02/23 11 JAN

Innføring av Safety Management System (SMS) i Part-145. Luftfartstilsynet informerer om at det er vedtatt en forskrift som endrer forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

11.01.2023 15.35.20

Midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelse Joint Viking 2023

AIC-N 01/23 9 JAN

Luftfartstilsynet har fastsatt forskrift av 8. desember 2022 nr. 2116 om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder i luftrommet i forbindelse med militærøvelse Joint Viking 2023.

09.01.2023 13.55.22
Side