Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 46 til 60 av 111

Vilkår og betingelser for godskriving av instrumentrettigheter i henhold til del-FCL, vedlegg 8

AIC-N 12/21 14 JUN

Luftfartstilsynet har vurdert tidligere praksis for bruk av godskriving av instrumentrettigheter i henhold til forordning (EU) 1178/2011, del-FCL, vedlegg 8. Luftfartstilsynet har tidligere akseptert at en innehaver av instrumentrettighet kunne utøve visse IR-privilegier uten påtegning i sitt sertifikat hvis han/hun oppfylte kravene i vedlegg 8.

14. jun 2021

Pilot Common Project

AIC-N 16/15 14 APR

20. apr 2021

Godkjenning av luftfartøy som skal benyttes i flyskoler

AIC-N 04/21 24 FEB

Luftfartøy som benyttes i flyskolene skal ha EASA-typesertifikat. Etter søknad er det anledning til å benytte luftfartøy med nasjonalt luftdyktighetsbevis i klassen normal. Denne ordningen gjelder for godkjente eller erklærte treningsorganisasjoner (ATO/DTO).

24. feb 2021

Sertifiseringsfullmakt til flygebesetning for utførelse av vedlikehold

AIC-N 02/21 3 FEB

03. feb 2021

Endringer i pensum for trafikkflygereksamen – innføring av Area 100 KSA

AIC-N 33/20 05 NOV

EASA vedtok i 2018 nye Learning Objectives for teorieksamen for trafikkflygersertifikater og instrumentrettigheter. Overgangen skal i utgangspunktet være fullført innen utgangen av januar 2022. På grunn av koronapandemien ble det forsinkelser ved implementering av ny eksamensordning. Luftfartstilsynet valgte derfor å utsette implementering til 26. oktober 2020.

05. nov 2020

25/20 Endringer i sertifikatformat for flygere

AIC-N 25/20 1 JUL

Luftfartstilsynet har endret utformingen av sertifikater for flygere med PPL, CPL, MPL og ATPL sertifikater.

30. jun 2020

Forlenget frist for å utstyre luftfartøy med SSR transponder med ADS-B

AIC-N 21/20 25 JUN

Luftfartstilsynet har den 24. juni 2020 fastsatt forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2020/587 i norsk rett. Forordning (EU) 2020/587 er del av regelverksendringer fra EU-Kommisjonen som en følge av de utfordringer luftfartsbransjen står overfor i forbindelse med COVID-19.

25. jun 2020

Nytt sertifikatnummersystem

AIC-N 18/20 19 JUN

Luftfartstilsynet endrer sertifikatnummersystemet. Sertifikatnummeret vil ikke lenger inneholde sertifikatinnehavers fødselsnummer, men være et automatisk generert sertifikatnummer. Endringen gjennomføres for å ivareta personvernet for sertifikatinnehaverne.

19. jun 2020

Endring i forskrift om kontinuerlig vedlikehold

AIC-N 10/20 30 MAR

Innføring av Part-ML, Part-CAO og Part-CAMO Luftfartstilsynet informerer om at det er vedtatt en forskrift som endrer forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

30. mar 2020

Automatisk validering av Part-FCL sertifikat ved flyging i land utenfor EU

AIC-N 09/20 23 MAR

Informasjon til piloter som flyr i land utenfor EU med et fly registrert i en annen EU-medlemsstat enn det landet som utstedte ditt flysertifikat.

23. mar 2020

Forebygging av konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr

AIC-N 01/20 07 JAN

Denne AIC erstatter AIC-N 07/16, 08 APR

07. jan 2020

Godskriving av militær flygerutdanning

AIC-N 33/19 19 DES

Denne AIC-en erstatter AIC-N 03/17. Denne AIC-en presenterer retningslinjene som gjelder for norske militære flygebesetningsmedlemmer som søker om utstedelse av Part-FCL-sertifikater og rettigheter. Retningslinjene skal sikre en ensartet behandling ved godskriving (kreditering) av flygetid og teoriutdanning.

19. des 2019

UPRT (Upset Prevention and Recovery Training)

AIC-N 31/19 17 DES

Per 20. desember 2019 er UPRT en del av treningsprogrammet for følgende utdannelser: MPL og ATP(A) integrerte kurs.

17. des 2019

Krav til auditrapport ved søknad om wet-lease

AIC-N 30/19 16 DES

Luftfartstilsynet opplever økende bruk av wet-lease blant norske luftfartsselskaper. I den forbindelse ønsker vi å presisere en side av ansvaret til innleier når det benyttes wet-lease.

16. des 2019

Oppheving av kravet om teknisk og operativ godkjenning for skolebaser

AIC-N 25/19 17 SEP

Denne AIC-en informerer om oppheving av bestemmelsen i forskrift 30. oktober 2001 nr. 1231 om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser (BSL E 1-2) punkt 4.1 bokstav e.

17. sep 2019
Side