RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 46 til 60 av 165

Restriksjonsområde i Kirkenes 24. – 25. oktober 2019

AIC-N 27/19 23 OKT

24. og 25. oktober 2019 skal 75-årsjubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944 markeres i Kirkenes. For å ivareta sikkerheten i forbindelse med markeringen har Luftfartstilsynet opprettet et restriksjonsområde i luftrommet.

23. okt 2019

Oppdatering av forskrift om luftfartsoperasjoner og forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften)

AIC-N 26/19 22 OKT

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfartsoperasjoner og forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/1384 i norsk rett (nasjonal gjennomføring).

22. okt 2019

Oppheving av kravet om teknisk og operativ godkjenning for skolebaser

AIC-N 25/19 17 SEP

Denne AIC-en informerer om oppheving av bestemmelsen i forskrift 30. oktober 2001 nr. 1231 om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser (BSL E 1-2) punkt 4.1 bokstav e.

17. sep 2019

Vurdering av sjøgang ved planlegging av flyging på norsk kontinentalsokkel

AIC-N 24/19 08 AUG

Luftfartstilsynet har i samråd med aktuelle helikopteroperatører, petroleumsoperatører og arbeidstakerorganisasjoner utarbeidet felles retningslinjer til bruk ved vurdering av sjøgang når det planlegges flyging på norsk kontinentalsokkel.

08. aug 2019

Nummerering av restriksjonområder over Oslo-området

AIC-N 23/19 31 JUL

Luftfartstilsynet har endret nummereringen på restriksjonsområdene i forskrift om opprettelse av åtte permanente restriksjonsområder over Oslo-området (FOR-2018-12-05-1803).

31. jul 2019

Oppdatering av forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften)

AIC-N 22/19 16 JUL

Luftfartstilsynet har 12.07.2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

16. jul 2019

Forskrift om nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2018/1974 som endrer forordning (EU) 1178/2011, UPRT

AIC-N 21/19 26 JUN

Luftfartstilsynet har 19.06.2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

26. jun 2019

Bruk av forankret ubemannet luftfartøy i Norge

AIC-N 20/19 11 JUN

BSL A 7- 1 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. gjelder også i de tilfeller hvor det ubemannede luftfartøyet er festet til bakken ved hjelp av sikringsline, wire eller strømførende kabel. Det stilles således de samme krav til operatør og luftrom som for ubemannede fartøy som ikke er forankret.

11. jun 2019

Fastsatt forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ved filminnspilling

AIC-N 19/19 31 MAI

Luftfartstilsynet har 28. mai 2019 fastsatt forskrift som oppretter et midlertidig restriksjonsområde rundt Atlanterhavsvegen i Møre og Romsdal, aktivt i perioden 5. – 14. juni 2019.

31. mai 2019

Forskrift om luftfart med seilfly og oppdatering av regler om EFB for annen luftfart

AIC-N 18/19 31 MAI

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om seilfly. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2018/1976 og forordning (EU) 2018/1975 i norsk rett. Den sistnevnte forordningen oppdaterer også reglene i forordning (EU) 965/2012 om bruk av elektroniske hjelpemidler (EFB) for allmennflyging (NCO og NCC) og for ervervsmessig flyging (CAT og SPO).

31. mai 2019

Ny forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

AIC-N 17/19 16 MAI

Luftfartstilsynet har vedtatt ny forskrift om luftfart med helikopter - bruk av offshore helikopterdekk. Forskriften erstatter forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs (publisert som BSL D 5-1).

16. mai 2019

Informasjon om benevnelse av forskrift som BSL G 1-3 (forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester m.m.)

AIC-N 16/19 03 MAR

Som det fremgår av AIC-N 27/18, publisert 20. desember 2018, vedtok Samferdselsdepartementet 24. september i fjor "forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse".

03. mai 2019

EASA FTL FAQ er oppdatert

AIC-N 15/19 24 APR

EASA har nettopp publisert en ny «Frequently asked questions» (FAQ) til (EU) No 965/2012, annex III, subpart FTL.

24. apr 2019

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde for militærøvelsen Arctic Challenge Exercise 2019

AIC-N 14/19 15 APR

22. mai – 4. juni 2019 avholdes militærøvelsen "Arctic Challenge Exercise 2019" (ACE19). Militærøvelsen avholdes i samarbeid med Sverige og Finland. I den forbindelse har Luftfartstilsynet opprettet to fareområder og ett restriksjonsområde.

15. apr 2019

Forskrift om endring av forskrift om lufttrafikkledelse.

AIC-N 13/19 12 APR

Luftfartstilsynet har gjennom en ny forskrift gjort endringer i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1). Endringsforskriften er vedtatt som "Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse".

12. apr 2019
Side