Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 46 til 60 av 120

Endring av forskrift om luftfartsoperasjoner – gjennomføring av forordning (EU) 2021/1296 – «fuel/energy planning and management»

AIC-N 01/22 21 JAN

Luftfartstilsynet fastsatte 14. januar en forskrift som gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2021/1296 direkte i norsk rett.

11.01.2024

Informasjon om privilegier til innehavere av FI(A) LAPL(A) ONLY

AIC-N 31/21 17 DES

11.01.2024

Regler for sivil statsluftfart med drone

AIC-N 30/21 14 DES

Denne AIC-N erstatter AIC-N 05/21.

11.01.2024

Forskrift om endring av forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori

AIC-N 27/21 08 DES

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2).

11.01.2024

Kreditering av TMG

AIC-N 26/21 29 NOV

Informasjon om kreditering av TMG-klasserettighet fra seilflysertifikat til motorflysertifikat.

11.01.2024

Opphør av kreditering av tredjelands instruktørbevis

AIC-N 25/21 29 NOV

11.01.2024

Endring av praksis med å godskrive nasjonale sertifikater, rettigheter og bevis

AIC-N 24/21 29 NOV

Luftfartstilsynets praksis med å akseptere/godskrive nasjonale sertifikater, rettigheter og instruktørbevis opphører.

11.01.2024

Gjennomføring av kommisjonsbeslutning (EU) 2021/891 i nasjonal forskrift – reviderte felleseuropeiske ytelsesmål for ytelsesstyrings- og avgiftsordningen for RP3

AIC-N 23/21 11 NOV

Samferdselsdepartementet vedtok 29. oktober 2021 en forskrift som innebærer at kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/891 gjennomføres i norsk rett som del av EØS-avtalen. Kommisjonsbeslutningen fastsetter reviderte felleseuropeiske ytelsesmål i forbindelse med kravet om nye ytelsesplaner for den tredje referanseperioden av ytelsesstyrings- og avgiftsregimet for flysikringstjenestene, som følge av covid-19.

11.01.2024

Nye FUA-områder i Sør-Norge

AIC-N 22/21 08 NOV

11.01.2024

Vilkår og betingelser for godskriving av instrumentrettigheter i henhold til del-FCL, vedlegg 8

AIC-N 12/21 14 JUN

Luftfartstilsynet har vurdert tidligere praksis for bruk av godskriving av instrumentrettigheter i henhold til forordning (EU) 1178/2011, del-FCL, vedlegg 8. Luftfartstilsynet har tidligere akseptert at en innehaver av instrumentrettighet kunne utøve visse IR-privilegier uten påtegning i sitt sertifikat hvis han/hun oppfylte kravene i vedlegg 8.

11.01.2024

Pilot Common Project

AIC-N 16/15 14 APR

11.01.2024

Godkjenning av luftfartøy som skal benyttes i flyskoler

AIC-N 04/21 24 FEB

Luftfartøy som benyttes i flyskolene skal ha EASA-typesertifikat. Etter søknad er det anledning til å benytte luftfartøy med nasjonalt luftdyktighetsbevis i klassen normal. Denne ordningen gjelder for godkjente eller erklærte treningsorganisasjoner (ATO/DTO).

11.01.2024

Sertifiseringsfullmakt til flygebesetning for utførelse av vedlikehold

AIC-N 02/21 3 FEB

11.01.2024

Endringer i pensum for trafikkflygereksamen – innføring av Area 100 KSA

AIC-N 33/20 05 NOV

EASA vedtok i 2018 nye Learning Objectives for teorieksamen for trafikkflygersertifikater og instrumentrettigheter. Overgangen skal i utgangspunktet være fullført innen utgangen av januar 2022. På grunn av koronapandemien ble det forsinkelser ved implementering av ny eksamensordning. Luftfartstilsynet valgte derfor å utsette implementering til 26. oktober 2020.

11.01.2024

25/20 Endringer i sertifikatformat for flygere

AIC-N 25/20 1 JUL

Luftfartstilsynet har endret utformingen av sertifikater for flygere med PPL, CPL, MPL og ATPL sertifikater.

11.01.2024
Side