RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 31 til 45 av 165

Automatisk validering av Part-FCL sertifikat ved flyging i land utenfor EU

AIC-N 09/20 23 MAR

Informasjon til piloter som flyr i land utenfor EU med et fly registrert i en annen EU-medlemsstat enn det landet som utstedte ditt flysertifikat.

23. mar 2020

Opphevelse av forskrift om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder til militærøvelsen Cold Response 2020

AIC-N 08/20 17 MAR

Forsvaret har gitt Luftfartstilsynet informasjon om at øvingsaktiviteten ved militærøvelsen Cold Response 2020 er opphørt. Med dette faller grunnlaget for restriksjonsområdene opprettet til militærøvelsen bort. Luftfartstilsynet har derfor 17. mars 2020 vedtatt å oppheve forskriften som opprettet restriksjonsområdene CR Main Low og CR West.

17. mar 2020

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1). Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2018/1042 i norsk rett (EØS-gjennomføring).

AIC-N 07/20 17 MAR

Reglene i forordning (EU) 2018/1042 ble gjennomført som nasjonal forskrift 13. november 2019. Siden denne forordningen nå er tatt inn i EØS-avtalen, er forskriftsgjennomføringen i Norge oppdatert til en EØS gjennomføring.

17. mar 2020

Endring i forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse (BSL G 1-3), med flere

AIC-N 06/20 11 MAR

Samferdselsdepartementet har 2. mars 2020 fastsatt en forskrift om endring av forskrift 24. september 2018 nr. 1407 om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse (BSL G 1-3), og endringer i andre forskrifter.

11. mar 2020

Innføring av ny eksamensordning for ATPL/CPL/IR/EIR/CB-IR

AIC-N 05/20 21 FEB

Luftfartstilsynet innfører ny eksamensordning for gjennomføring av teorieksamen til ATPL, CPL, IR, EIR og CB-IR. Fra 16. mars 2020 vil gjennomføring av teorieksamen foregå elektronisk ved enkelte av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Ved innføring av ny ordning opphører dagens ordning med eksamen i Sandefjord, Bardufoss og Bodø.

21. feb 2020

Utvidelse av mandat for datalinktjenester i NAT-regionen

AIC-N 04/20 31 JAN

31. jan 2020

Endringer i forskrifter om avgift på flysikringstjenester og for bruk av lufthavner

AIC-N 03/20 22 JAN

Endringer i forskrifter om avgift på flysikringstjenester og for bruk av lufthavner.

22. jan 2020

Konverteringsrapport nasjonale rettigheter til Part-66L

AIC-N 02/20 21 JAN

Overgangen fra norske nasjonale teknikerbevis – seilfly og byggelederbevis – seilfly, i henhold til BSL B 2-3, til EASA Part-66L vedlikeholdssertifikat (AML) for luftfartøy.

21. jan 2020

Forebygging av konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr

AIC-N 01/20 07 JAN

Denne AIC erstatter AIC-N 07/16, 08 APR

07. jan 2020

Godskriving av militær flygerutdanning

AIC-N 33/19 19 DES

Denne AIC-en erstatter AIC-N 03/17. Denne AIC-en presenterer retningslinjene som gjelder for norske militære flygebesetningsmedlemmer som søker om utstedelse av Part-FCL-sertifikater og rettigheter. Retningslinjene skal sikre en ensartet behandling ved godskriving (kreditering) av flygetid og teoriutdanning.

19. des 2019

Opprettelse av fareområde og restriksjonsområder til militærøvelsen Cold Response 2020

AIC-N 32/19 17 DES

9.– 18. mars 2020 skal Forsvaret gjennomføre militærøvelsen Cold Response 2020 (CR-20). CR-20 er en NATO-øvelse som ledes av Norge. Øvelsen vil sentreres i nærheten av Tromsø, Andøya, Narvik og Bardufoss, mens luftaktiviteten vil strekke seg fra Trøndelag til Finnmark.

17. des 2019

UPRT (Upset Prevention and Recovery Training)

AIC-N 31/19 17 DES

Per 20. desember 2019 er UPRT en del av treningsprogrammet for følgende utdannelser: MPL og ATP(A) integrerte kurs.

17. des 2019

Krav til auditrapport ved søknad om wet-lease

AIC-N 30/19 16 DES

Luftfartstilsynet opplever økende bruk av wet-lease blant norske luftfartsselskaper. I den forbindelse ønsker vi å presisere en side av ansvaret til innleier når det benyttes wet-lease.

16. des 2019

Oppdatering av forskrift om luftfartsoperasjoner

AIC-N 29/19 19 NOV

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1). Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2018/1042 i norsk rett (nasjonal gjennomføring).

19. nov 2019

Oppdatering av forskrift om luftfartsoperasjoner

AIC-N 28/19 18 NOV

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfartsoperasjoner. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/1387 i norsk rett (nasjonal gjennomføring).

18. nov 2019
Side