Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 31 til 45 av 121

Særskilte krav til flyoperatører som skal utøve ervervsmessig lufttransport på norske lufthavner

AIC-N 19/22 18 NOV

Som følge av at operatører ble pålagt å evaluere og kategorisere alle lufthavner de trafikkerte etter kompleksitet, ble en del norske lufthavner i 2002 gitt en minimumskategorisering av myndighetene (Bø-rapporten). I løpet av de 20 årene som har gått siden da, har det skjedd store endringer i teknologi og innflygingssystemer, samt at trafikkmønstrene har endret seg vesentlig.

11.01.2024

Nasjonal gjennomføring av endringsforordninger til forordning (EU) nr. 748/2012

AIC-N 18/22 14 NOV

Luftfartstilsynet har 7. november 2022 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

11.01.2024

Gjeldende AIC N pr. 04.11.2022

AIC-N 17/22 08 NOV

11.01.2024

Oppheving av BSL G 6-1 og 8-1 m.m.

AIC-N 16/22 04 NOV

Luftfartstilsynet fastsatte 26. oktober 2022 en forskrift som gjør endringer med hensyn til krav tilknyttet lufttrafikktjenestene og krav til ytere av kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenester.

11.01.2024

Godskriving av militær flygerutdanning (utgått)

AIC-N 15/22 03 NOV

Denne AIC er utgått, se ny AIC-N 11/23.

11.01.2024

Informasjon om endring av fraseologi for flygeinformasjonstjenesten

AIC-N 14/22 31 OKT

Fra 1. desember 2022 skal radiokommunikasjon mellom luftfartøyer og lufttrafikktjenesten i Norge følge felleseuropeiske fraseologibestemmelser.

11.01.2024

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/116 i norsk rett – «Common Project 1»

AIC-N 13/22 2 SEP

Luftfartstilsynet fastsatte 11. juli 2022 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/116 i norsk rett, som del av EØS-avtalen.

11.01.2024

Permanent restriksjonsområde over Forsvarets stasjon Vardø

AIC-N 11/22 19 JUL

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R405 over Forsvarets stasjon Vardø. Forskriften trer i kraft 1. september 2022.

11.01.2024

Forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. – (ny BSL G 1-3)

AIC-N 10/22 4 JUL

Samferdselsdepartementet fastsatte 16. juni en ny forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. Forskriften vil få benevnelsen BSL G 1-3.

11.01.2024

Permanent restriksjonsområde over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud

AIC-N 09/22 20 JUN

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R117 over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud. Forskriften trer i kraft 1. juli 2022.

11.01.2024

Endring av koordineringsstatus for Svalbard lufthavn, Longyear (LYR)

AIC-N 08/22 3 JUN

Luftfartstilsynet har 3. juni 2022 endret koordineringsstatus for Svalbard lufthavn, Longyear (LYR), fra fasilitert Level 2 til koordinert lufthavn, Level 3.

11.01.2024

Reiseplanlegging med destinasjon og alternative landingsplasser som betjenes av samme tårnsenter (RTC)

AIC-N 07/22 11 MAI

11.01.2024

Om utlån av driftstillatelse for droneflyging

AIC-N 06/22 7 APR

11.01.2024

Bruk av simulator i trening og prøving av flygere og flygebesetninger i ervervsmessige helikopteroperasjoner

AIC-N 05/22 22 MAR

11.01.2024

Gjennomføring av nye felleseuropeiske regler om allværsoperasjoner m.m.

AIC-N 04/22 15 MAR

11.01.2024
Side