Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 31 til 45 av 111

Reiseplanlegging med destinasjon og alternative landingsplasser som betjenes av samme tårnsenter (RTC)

AIC-N 07/22 11 MAI

11. mai 2022

Om utlån av driftstillatelse for droneflyging

AIC-N 06/22 7 APR

07. apr 2022

Bruk av simulator i trening og prøving av flygere og flygebesetninger i ervervsmessige helikopteroperasjoner

AIC-N 05/22 22 MAR

22. mar 2022

Gjennomføring av nye felleseuropeiske regler om allværsoperasjoner m.m.

AIC-N 04/22 15 MAR

15. mar 2022

Utsettelse av nye krav til ytere av lufttrafikktjenester, endring av § 1a i BSL G 1-3

AIC-N 02/22 28 JAN

Luftfartstilsynet fastsatte 26. januar 2022 en forskrift som gjør en endring i forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner) (BSL G 1-3).

28. jan 2022

Endring av forskrift om luftfartsoperasjoner – gjennomføring av forordning (EU) 2021/1296 – «fuel/energy planning and management»

AIC-N 01/22 21 JAN

Luftfartstilsynet fastsatte 14. januar en forskrift som gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2021/1296 direkte i norsk rett.

21. jan 2022

Informasjon om privilegier til innehavere av FI(A) LAPL(A) ONLY

AIC-N 31/21 17 DES

17. des 2021

Regler for sivil statsluftfart med drone

AIC-N 30/21 14 DES

Denne AIC-N erstatter AIC-N 05/21.

14. des 2021

Forskrift om endring av forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori

AIC-N 27/21 08 DES

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2).

08. des 2021

Kreditering av TMG

AIC-N 26/21 29 NOV

Informasjon om kreditering av TMG-klasserettighet fra seilflysertifikat til motorflysertifikat.

29. nov 2021

Opphør av kreditering av tredjelands instruktørbevis

AIC-N 25/21 29 NOV

29. nov 2021

Endring av praksis med å godskrive nasjonale sertifikater, rettigheter og bevis

AIC-N 24/21 29 NOV

Luftfartstilsynets praksis med å akseptere/godskrive nasjonale sertifikater, rettigheter og instruktørbevis opphører.

29. nov 2021

Gjennomføring av kommisjonsbeslutning (EU) 2021/891 i nasjonal forskrift – reviderte felleseuropeiske ytelsesmål for ytelsesstyrings- og avgiftsordningen for RP3

AIC-N 23/21 11 NOV

Samferdselsdepartementet vedtok 29. oktober 2021 en forskrift som innebærer at kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/891 gjennomføres i norsk rett som del av EØS-avtalen. Kommisjonsbeslutningen fastsetter reviderte felleseuropeiske ytelsesmål i forbindelse med kravet om nye ytelsesplaner for den tredje referanseperioden av ytelsesstyrings- og avgiftsregimet for flysikringstjenestene, som følge av covid-19.

11. nov 2021

Nye FUA-områder i Sør-Norge

AIC-N 22/21 08 NOV

08. nov 2021

Nytt sertifikatnummersystem – midlertidig endring i praksis for utstedelse av flygersertifikater med endring av sertifikatnummer

AIC-N 14/21 28 JUN

28. jun 2021
Side