Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 91 til 105 av 111

Amatørbygde luftfartøy

AIC-N 07/14 01 APR

09. jun 2018

Endring i forskrift om samvirkningsevnen i det europeiske nett for lufttrafikkstyring

AIC-N 02/14 17 FEB

09. jun 2018

Luftfartstilsynet har vedtatt tre nye tekniske forskrifter

AIC-N 25/15 12 NOV

09. jun 2018

Innleie av luftfartøy til bruk i ATO (Approved Training Organisation)

AIC-N 20/15 26 AUG

09. jun 2018

Oppfordring til lyttevakt for bakkenære operasjoner

AIC-N 19/15 24 AUG

09. jun 2018

Installasjon og bruk av bærbart elektronisk utstyr i luftfartøy som benyttes til privatflyging (ikke-komplekse luftfartøy)

AIC-N 12/15 11 JUN

09. jun 2018

Endring av praksis for privatflygning med utenlandsk registrerte luftfartøy i Norge

AIC-N 03/15 21 JAN

09. jun 2018

Bruk av barnesete i fly

AIC-N 02/15 19 JAN

09. jun 2018

Norske luftfartsselskapers virksomhet i utlandet

AIC-N 19/16 22 SEP

09. jun 2018

Beregning av beslutningshøyde ved instrumentinnflyging med kun én flyger

AIC-N 18/16 16 SEP

09. jun 2018

Operasjonelt direktiv med krav om bruk av fly med trykkabin

AIC-N 14/16 01 JUN

09. jun 2018

12/16 Gjennomføring av forordning (EF) nr. 73/2010, endret ved forordning (EU) nr. 1029/2014 (ADQ) i norsk rett

AIC-N 12/16 20 MAI

09. jun 2018

11/16 Trenings- og erfaringskrav til piloter for flyging med underhengene last – Alt.MoC. til SPO.SPEC.HESLO.100

AIC-N 11/16 11 MAI

09. jun 2018

10/16 Ny forskrift om sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel (BSL D 2-10)

AIC-N 10/16 04 MAI

09. jun 2018

07/16 Forebygging av konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr

AIC-N 07/16 08 APR

09. jun 2018
Side