Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 91 til 105 av 121

Nye regler om innleie av luftfartøy

AIC-N 20/11 25 OKT

11.01.2024

Behandling av avvik etter "Airworthinees Review", herunder "Inconclusive" eller "Incomplete Airworthiness Review"

AIC-N 21/11 11 NOV

11.01.2024

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS – nye regler om lisenser til luftfartsselskaper

AIC-N 23/11 02 DES

11.01.2024

Allmennflyging - mulighet for dispensasjon fra krav til fastmontert nødpeilesender

AIC-N 16/12 06 OKT

11.01.2024

Endring i forskrift av 24. mai 2005 nr. 462 om kontinuerlig luftdyktighet og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

AIC-N 17/12 20 DES

11.01.2024

Luftfartstilsynet gjør alle som utfører vedlikehold av luftfartøy oppmerksom på risiko for FOD ved bruk av absorbentprodukter.

AIC-N 06/13 06 MAI

11.01.2024

Forskrift om gjennomføring av forordning 1178/2011 – "Regulation on Aircrew"

AIC-N 12/13 07 JUN

11.01.2024

Cessna SID for fly i 100 og 200 serien

AIC-N 24/13 25 NOV

11.01.2024

Krav for sertifisering av besetningsmedlemmer på annex II luftfartøyer

AIC-N 26/13 19 DES

11.01.2024

Statistiske oppgaver over samlet flygevirksomhet

AIC-N 14/14 13 OKT

11.01.2024

Amatørbygde luftfartøy

AIC-N 07/14 01 APR

11.01.2024

Endring i forskrift om samvirkningsevnen i det europeiske nett for lufttrafikkstyring

AIC-N 02/14 17 FEB

11.01.2024

Luftfartstilsynet har vedtatt tre nye tekniske forskrifter

AIC-N 25/15 12 NOV

11.01.2024

Innleie av luftfartøy til bruk i ATO (Approved Training Organisation)

AIC-N 20/15 26 AUG

11.01.2024

Oppfordring til lyttevakt for bakkenære operasjoner

AIC-N 19/15 24 AUG

11.01.2024
Side