RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 91 til 105 av 165

Endringer i BSL G 1-2 – samvirkingsevne i det europeiske nett for lufttrafikkstyring

AIC-N 07/18 04 MAI

09. jun 2018

Endring i BSL G 3-1 – lufttrafikkstyring – ICAO-oppdatering

AIC-N 06/18 05 APR

Luftfartstilsynet har gjort endringer i BSL G 3-1 – forskrift 20. april 2012 nr. 344 om trafikkflytstyring. Endringene gjelder oppdatert henvisning til EØS-avtalen i § 1 som følge av forordning (EU) 2017/2159.

09. jun 2018

Endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer

AIC-N 05/18 03 APR

Forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer gjennomfører forordning (EU) nr. 1178/2011. Forordningens artikkel 12 inneholder en rekke overgangsregler, blant annet i 2a en bestemmelse om at medlemsstatene frem til 8. april 2018 kan bestemme at forordningens bestemmelser på visse områder ikke skal gjelde.

09. jun 2018

Endringer i språkkrav for flyging i Norge

AIC-N 04/18 19 MAR

09. jun 2018

Ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv fra 1. februar 2018

AIC-N 03/18 14 FEB

09. jun 2018

Ny praksis for prøveflyging av selvbygde luftfartøy

AIC-N 02/18 9 FEB

09. jun 2018

Forskrift om observasjonsflyginger etter Avtalen om det åpne luftrom

AIC-N 01/18 12 JAN

09. jun 2018

Avgift til Avinor AS for flygninger til kontinentalsokkelen i 2018

AIC-N 15/17 26 DES

09. jun 2018

Utdanning ved utenlandsk RF (Registered Facility) – Endring av praksis

AIC-N 11/17 30 JUN

09. jun 2018

Bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland

AIC-N 10/17 1 JUN

09. jun 2018

AIC-N kontrolliste

AIC-N 09/17 10 APR

09. jun 2018

AIC-N 08/17

AIC-N 08/17 10 APR

09. jun 2018

Endring av BSL G 1-1 – Network Strategy Plan 2015-2019

AIC-N 07/17 29 MAR

09. jun 2018

Nytt regelverk om rapportering av luftfartshendelser og luftfartsulykker fra 1. juli 2016

AIC-N 06/17 27 MAR

09. jun 2018

Akseptering av utenlandsk utdanning og eksamen

AIC-N 04/17 24 MAR

09. jun 2018
Side