Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 11 av 11

Informasjon om privilegier til innehavere av FI(A) LAPL(A) ONLY

AIC-N 31/21 17 DES

03.04.2024

Regler for sivil statsluftfart med drone

AIC-N 30/21 14 DES

Denne AIC-N erstatter AIC-N 05/21.

03.04.2024

Forskrift om endring av forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori

AIC-N 27/21 08 DES

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2).

03.04.2024

Kreditering av TMG

AIC-N 26/21 29 NOV

Informasjon om kreditering av TMG-klasserettighet fra seilflysertifikat til motorflysertifikat.

03.04.2024

Opphør av kreditering av tredjelands instruktørbevis

AIC-N 25/21 29 NOV

03.04.2024

Endring av praksis med å godskrive nasjonale sertifikater, rettigheter og bevis

AIC-N 24/21 29 NOV

Luftfartstilsynets praksis med å akseptere/godskrive nasjonale sertifikater, rettigheter og instruktørbevis opphører.

03.04.2024

Gjennomføring av kommisjonsbeslutning (EU) 2021/891 i nasjonal forskrift – reviderte felleseuropeiske ytelsesmål for ytelsesstyrings- og avgiftsordningen for RP3

AIC-N 23/21 11 NOV

Samferdselsdepartementet vedtok 29. oktober 2021 en forskrift som innebærer at kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/891 gjennomføres i norsk rett som del av EØS-avtalen. Kommisjonsbeslutningen fastsetter reviderte felleseuropeiske ytelsesmål i forbindelse med kravet om nye ytelsesplaner for den tredje referanseperioden av ytelsesstyrings- og avgiftsregimet for flysikringstjenestene, som følge av covid-19.

03.04.2024

Nye FUA-områder i Sør-Norge

AIC-N 22/21 08 NOV

03.04.2024

Vilkår og betingelser for godskriving av instrumentrettigheter i henhold til del-FCL, vedlegg 8

AIC-N 12/21 14 JUN

Luftfartstilsynet har vurdert tidligere praksis for bruk av godskriving av instrumentrettigheter i henhold til forordning (EU) 1178/2011, del-FCL, vedlegg 8. Luftfartstilsynet har tidligere akseptert at en innehaver av instrumentrettighet kunne utøve visse IR-privilegier uten påtegning i sitt sertifikat hvis han/hun oppfylte kravene i vedlegg 8.

03.04.2024

Godkjenning av luftfartøy som skal benyttes i flyskoler

AIC-N 04/21 24 FEB

Luftfartøy som benyttes i flyskolene skal ha EASA-typesertifikat. Etter søknad er det anledning til å benytte luftfartøy med nasjonalt luftdyktighetsbevis i klassen normal. Denne ordningen gjelder for godkjente eller erklærte treningsorganisasjoner (ATO/DTO).

03.04.2024

Sertifiseringsfullmakt til flygebesetning for utførelse av vedlikehold

AIC-N 02/21 3 FEB

03.04.2024