RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 13 av 13

Oppheving av BSL B 2-1

AIC-N 22/16 14 OKT

09. jun 2018

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2016/1199 – endrede regler om PBN, NCO, NCC m.m

AIC-N 20/16 26 SEP

09. jun 2018

Norske luftfartsselskapers virksomhet i utlandet

AIC-N 19/16 22 SEP

09. jun 2018

Beregning av beslutningshøyde ved instrumentinnflyging med kun én flyger

AIC-N 18/16 16 SEP

09. jun 2018

Endring av forskrift om arbeidstid med mer hos besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer (BSL D 2-4)

AIC-N 16/16 06 JUL

09. jun 2018

Operasjonelt direktiv med krav om bruk av fly med trykkabin

AIC-N 14/16 01 JUN

09. jun 2018

Gjennomføring av forordning (EU) 2015/2338 som inneholder nye krav til flygeregistratorer, undervannslokaliseringsenheter og sporing av fly (aircraft tracking)

AIC-N 13/16 25 MAI

09. jun 2018

12/16 Gjennomføring av forordning (EF) nr. 73/2010, endret ved forordning (EU) nr. 1029/2014 (ADQ) i norsk rett

AIC-N 12/16 20 MAI

09. jun 2018

11/16 Trenings- og erfaringskrav til piloter for flyging med underhengene last – Alt.MoC. til SPO.SPEC.HESLO.100

AIC-N 11/16 11 MAI

09. jun 2018

10/16 Ny forskrift om sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel (BSL D 2-10)

AIC-N 10/16 04 MAI

09. jun 2018

07/16 Forebygging av konflikt mellom luftfartøy og fugler og dyr

AIC-N 07/16 08 APR

09. jun 2018

03/16 Ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

AIC-N 03/16 24 FEB

09. jun 2018

02/16 Farlig gods om bord i luftfartøyer – batteripakker til selvbalanserende ståbrett

AIC-N 02/16 20 JAN

09. jun 2018