RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 1 til 15 av 25

27/18 Informasjon om vedtakelse av forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester m.m.

AIC-N 27/18 20 DES

20. des 2018

26/18 Kontrolliste AIC-N

AIC-N 26/18 10 DES

AIC-N Kontrolliste/checklist Følgende AIC N gjelder per 10.12.2018:

10. des 2018

Informasjon om opprettelse av åtte permanente restriksjonsområder over Oslo-området

AIC-N 25/18 07 DES

07. des 2018

Informasjon om opprettelse av permanente restriksjonsområder over åtte fengsler

AIC-N 24/18 07 DES

07. des 2018

Vedtakelse av endring av § 8 tredje ledd i forskrift om luftromsorganisering

AIC-N 23/18 23 NOV

23. nov 2018

SERA Part C - Luftfartstilsynet oppdaterer veiledningene til BSL F 1-1 og BSL G 8-1 samt AIP Norge

AIC-N 22/18 19 NOV

19. nov 2018

Utførelse av NDT på norskregistrerte luftfartøy, godkjenning av NDT-rettighet i PART 145 organisasjoner og kvalifiserte kvalitetsauditorer NDT

AIC-N 21/18 19 NOV

Denne AIC er en erstatning for AIC-N 03/11 07 FEB.

19. nov 2018

Unntak for piloter som opererer luftfartøy som ikke er sertifisert for PBN-innflyginger

AIC-N 19/18 28 SEP

Med henvisning til AIC-I 03/18.

28. sep 2018

Vedtakelse av ny forskrift om kortbaneoperasjoner

AIC-N 18/18 25 SEP

25. sep 2018

Endringer i forskrift om luftfartøy uten fører om bord

AIC-N 17/18 19 SEP

19. sep 2018

Innføring av ny eksamensordning for PPL/LAPL/RTL

AIC-N 16/18 24 AUG

24. aug 2018

Endring i forskrift om lufttrafikktjeneste – innføring av EUROAT

AIC-N 15/18 14 AUG

14. aug 2018

Endringer i forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste (BSL G 6-1)

AIC-N 13/18 28 JUN

28. jun 2018

Nye bestemmelser for instrumentrettighet med privilegier til Performance Based Navigation (PBN)

AIC-N 12/18 25 JUN

25. jun 2018

Forskrifter om helikopter offshoreoperasjoner

AIC-N 11/18 22 JUN

22. jun 2018
Side