RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 16 til 30 av 165

24/20 Endring av forskrift om lufttransporttjenester i EØS (BSL A 2-1)

AIC-N 24/20 30 JUN

Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2020/696 og medfører endringer på fire områder:

30. jun 2020

Midlertidig tillatelse for luftfartøy uten sertifisering i henhold til DLM i NAT-regionen grunnet COVID-19

AIC-N 23/20 30 JUN

Ref. ICAO State Letter EUR/NAT 20-0187.TEC (NAE/SUL) og EUR/NAT 20-0296.TEC (NAE/CUP). I henhold til refererte ICAO State letter er det enighet om å tillate luftfartøy som ikke er sertifisert i henhold til NAT DLM å fly i luftrommet der dette kravet er innført i NAT-regionen.

30. jun 2020

Operasjonelle tiltak for å hindre spredning av koronavirus (SARS-CoV-2)

AIC-N 22/20 26 JUN

EASA har utstedt et nytt sikkerhetsdirektiv som endrer SD-2020-01, vedrørende rengjøring og desinfeksjon av luftfartøy for å hindre spredning av koronavirus.

26. jun 2020

Forlenget frist for å utstyre luftfartøy med SSR transponder med ADS-B

AIC-N 21/20 25 JUN

Luftfartstilsynet har den 24. juni 2020 fastsatt forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2020/587 i norsk rett. Forordning (EU) 2020/587 er del av regelverksendringer fra EU-Kommisjonen som en følge av de utfordringer luftfartsbransjen står overfor i forbindelse med COVID-19.

25. jun 2020

Informasjon om regelverksutsettelser som følge av covid-19

AIC-N 20/20 24 JUN

EU har vedtatt to endringsforordninger om utsettelse av regelverk i forbindelse med situasjonen rundt koronapandemien.

24. jun 2020

Forskrift om godkjenning av simulatorer oppheves

AIC-N 19/20 22 JUN

Luftfartstilsynet vedtok 8. juni 2020 en forskrift som opphever forskrift 2. juli 2009 nr. 968 om godkjenning av simulatorer for fly og helikopter. Forskriften som oppheves har blitt erstattet av forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer.

22. jun 2020

Nytt sertifikatnummersystem

AIC-N 18/20 19 JUN

Luftfartstilsynet endrer sertifikatnummersystemet. Sertifikatnummeret vil ikke lenger inneholde sertifikatinnehavers fødselsnummer, men være et automatisk generert sertifikatnummer. Endringen gjennomføres for å ivareta personvernet for sertifikatinnehaverne.

19. jun 2020

Endring i forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere

AIC-N 17/20 09 JUN

Luftfartstilsynet vedtok i mai en endring til forskrift 17. juni 2016 nr. 710 om utdanning og sertifisering av flygeledere.

09. jun 2020

Forskrift om sivil statsluftfart

AIC-N 16/20 08 JUN

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om sivil statsluftfart.

08. jun 2020

Informasjon om opphevet forskrift

AIC-N 15/20 14 MAI

Sikkerhetsdirektiv opphevet.

14. mai 2020

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2019/1747 som endrer forordning (EU) nr. 1178/2011

AIC-N 14/20 12 MAI

Luftfartstilsynet har 11. mai 2020 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

12. mai 2020

Ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet fra 15. april 2020

AIC-N 13/20 17 APR

Samferdselsdepartementet vedtok 6. april 2020 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet.

17. apr 2020

Oppheving av forskrift om opprettelse av restriksjonsområde som berører VFR-flyging og skoleflyging

AIC-N 12/20 15 APR

Luftfartstilsynet i dag 15. april 2020 fastsatt forskrift som opphever forskrift om opprettelse av restriksjonsområde som berører VFR-flyging og skoleflyging.

15. apr 2020

Midlertidig tillatelse for luftfartøy uten sertifisering I henhold til DLM i NAT-regionen grunnet COVID-19

AIC-N 11/20 01 APR

Ref. ICAO State Letter EUR/NAT 20-0187.TEC (NAE/SUL) I henhold til refererte ICAO State letter er det enighet om å tillate luftfartøy som ikke er sertifisert i henhold til NAT DLM å fly i luftrommet der dette kravet er innført i NAT-regionen.

01. apr 2020

Endring i forskrift om kontinuerlig vedlikehold

AIC-N 10/20 30 MAR

Innføring av Part-ML, Part-CAO og Part-CAMO Luftfartstilsynet informerer om at det er vedtatt en forskrift som endrer forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

30. mar 2020
Side