Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 16 til 30 av 114

Forskrift om endring av BSL D 1-1 – Utsettelse av krav om automatisk lokalisering av større fly

AIC-N 26/22 13 DES

Luftfartstilsynet vedtok den 1. desember 2022 forskrift om endring av forskrift 7. august 2013 om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1). Endringen gjør forordning (EU) 2022/2203 gjeldende som del av BSL D 1-1.

13.12.2022 11.31.29

Nasjonal gjennomføring av Part 21 Light

AIC-N 25/22 13 DES

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2022/1358 og forordning 2022/1361 som endrer forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) 2022/1360 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014.

13.12.2022 11.22.23

Ny definisjon av SNOWTAM i lufthavnsforordningen

AIC-N 24/22 5 DES

EU vedtok 20. juli 2022 en kommisjonsforordning - (EU) 2022/2074 - som endrer definisjonen av SNOWTAM i forordning (EU) nr. 139/2014 ("lufthavnsforordningen").

05.12.2022 12.36.35

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Tjeldbergodden

AIC-N 23/22 5 DES

16. november 2022 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Tjeldbergodden, Aure kommune i Møre og Romsdal.

05.12.2022 11.18.35

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg

AIC-N 22/22 5 DES

24. november 2022 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, Øygarden kommune i Vestland fylke.

05.12.2022 10.58.31

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Stureterminalen

AIC-N 21/22 5 DES

24. november 2022 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Stureterminalen, Øygarden kommune i Vestland fylke.

05.12.2022 10.54.12

Layout og innhold i OM-D for CAT operatører

AIC-N 20/22 5 DES

ORO.MLR.100 fastsetter krav til operative manualer i flyselskap. AMC3 til denne bestemmelsen redegjør i mer detalj hva den enkelte manual som minimum skal inneholde.

05.12.2022 08.37.38

Særskilte krav til flyoperatører som skal utøve ervervsmessig lufttransport på norske lufthavner

AIC-N 19/22 18 NOV

Som følge av at operatører ble pålagt å evaluere og kategorisere alle lufthavner de trafikkerte etter kompleksitet, ble en del norske lufthavner i 2002 gitt en minimumskategorisering av myndighetene (Bø-rapporten). I løpet av de 20 årene som har gått siden da, har det skjedd store endringer i teknologi og innflygingssystemer, samt at trafikkmønstrene har endret seg vesentlig.

18.11.2022 15.49.48

Nasjonal gjennomføring av endringsforordninger til forordning (EU) nr. 748/2012

AIC-N 18/22 14 NOV

Luftfartstilsynet har 7. november 2022 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

14.11.2022 12.48.07

Gjeldende AIC N pr. 04.11.2022

AIC-N 17/22 08 NOV

08.11.2022 10.32.51

Oppheving av BSL G 6-1 og 8-1 m.m.

AIC-N 16/22 04 NOV

Luftfartstilsynet fastsatte 26. oktober 2022 en forskrift som gjør endringer med hensyn til krav tilknyttet lufttrafikktjenestene og krav til ytere av kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenester.

04.11.2022 09.02.57

Godskriving av militær flygerutdanning (utgått)

AIC-N 15/22 03 NOV

Denne AIC er utgått, se ny AIC-N 11/23.

03.11.2022 11.16.10

Informasjon om endring av fraseologi for flygeinformasjonstjenesten

AIC-N 14/22 31 OKT

Fra 1. desember 2022 skal radiokommunikasjon mellom luftfartøyer og lufttrafikktjenesten i Norge følge felleseuropeiske fraseologibestemmelser.

31.10.2022 15.55.17

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/116 i norsk rett – «Common Project 1»

AIC-N 13/22 2 SEP

Luftfartstilsynet fastsatte 11. juli 2022 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/116 i norsk rett, som del av EØS-avtalen.

02.09.2022 11.00.37

Permanent restriksjonsområde over Forsvarets stasjon Vardø

AIC-N 11/22 19 JUL

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R405 over Forsvarets stasjon Vardø. Forskriften trer i kraft 1. september 2022.

19.07.2022 13.37.00
Side