Hopp til innhold
RSS

AIC-N

Luftfartstilsynet publiserer meldinger i form av AIC (Aeronautical Information Circular). AIC publiseres i to serier: AIC N for meldinger til norske aktører og AIC I for meldinger til internasjonale aktører. Disse meldingene inneholder informasjon som ikke har et innhold som gjør det nødvendig å publisere NOTAM eller oppdatering av AIP (Aeronautical Information Publication), men som inneholder tema knyttet til flysikkerhet, navigasjon, eller tekniske, administrative og juridiske forhold.

Viser treff 16 til 30 av 111

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Tjeldbergodden

AIC-N 23/22 5 DES

16. november 2022 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Tjeldbergodden, Aure kommune i Møre og Romsdal.

05. des 2022

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg

AIC-N 22/22 5 DES

24. november 2022 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, Øygarden kommune i Vestland fylke.

05. des 2022

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Stureterminalen

AIC-N 21/22 5 DES

24. november 2022 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Stureterminalen, Øygarden kommune i Vestland fylke.

05. des 2022

Layout og innhold i OM-D for CAT operatører

AIC-N 20/22 5 DES

ORO.MLR.100 fastsetter krav til operative manualer i flyselskap. AMC3 til denne bestemmelsen redegjør i mer detalj hva den enkelte manual som minimum skal inneholde.

05. des 2022

Særskilte krav til flyoperatører som skal utøve ervervsmessig lufttransport på norske lufthavner

AIC-N 19/22 18 NOV

Som følge av at operatører ble pålagt å evaluere og kategorisere alle lufthavner de trafikkerte etter kompleksitet, ble en del norske lufthavner i 2002 gitt en minimumskategorisering av myndighetene (Bø-rapporten). I løpet av de 20 årene som har gått siden da, har det skjedd store endringer i teknologi og innflygingssystemer, samt at trafikkmønstrene har endret seg vesentlig.

18. nov 2022

Nasjonal gjennomføring av endringsforordninger til forordning (EU) nr. 748/2012

AIC-N 18/22 14 NOV

Luftfartstilsynet har 7. november 2022 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

14. nov 2022

Gjeldende AIC N pr. 04.11.2022

AIC-N 17/22 08 NOV

08. nov 2022

Oppheving av BSL G 6-1 og 8-1 m.m.

AIC-N 16/22 04 NOV

Luftfartstilsynet fastsatte 26. oktober 2022 en forskrift som gjør endringer med hensyn til krav tilknyttet lufttrafikktjenestene og krav til ytere av kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenester.

04. nov 2022

Godskriving av militær flygerutdanning

AIC-N 15/22 03 NOV

Denne AIC-en erstatter AIC-N 03/17 og 33/19.

03. nov 2022

Informasjon om endring av fraseologi for flygeinformasjonstjenesten

AIC-N 14/22 31 OKT

Fra 1. desember 2022 skal radiokommunikasjon mellom luftfartøyer og lufttrafikktjenesten i Norge følge felleseuropeiske fraseologibestemmelser.

31. okt 2022

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/116 i norsk rett – «Common Project 1»

AIC-N 13/22 2 SEP

Luftfartstilsynet fastsatte 11. juli 2022 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/116 i norsk rett, som del av EØS-avtalen.

02. sep 2022

Permanent restriksjonsområde over Forsvarets stasjon Vardø

AIC-N 11/22 19 JUL

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R405 over Forsvarets stasjon Vardø. Forskriften trer i kraft 1. september 2022.

19. jul 2022

Forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. – (ny BSL G 1-3)

AIC-N 10/22 4 JUL

Samferdselsdepartementet fastsatte 16. juni en ny forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. Forskriften vil få benevnelsen BSL G 1-3.

04. jul 2022

Permanent restriksjonsområde over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud

AIC-N 09/22 20 JUN

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R117 over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud. Forskriften trer i kraft 1. juli 2022.

20. jun 2022

Endring av koordineringsstatus for Svalbard lufthavn, Longyear (LYR)

AIC-N 08/22 3 JUN

Luftfartstilsynet har 3. juni 2022 endret koordineringsstatus for Svalbard lufthavn, Longyear (LYR), fra fasilitert Level 2 til koordinert lufthavn, Level 3.

03. jun 2022
Side