Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 145 til 152 av 246

Høring av forslag til ny forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel

Luftfartstilsynet har på høring forslag til ny forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel.

18.09.2020 - Høring avsluttet

Høring - søknad om konsesjon for Frosta helikopterplass, Solem

HeliScan AS v/grunneier Arnt Erik Ring har fremlagt søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha en ny helikopterplass i Frosta kommune: Frosta helikopterpl...

11.09.2020 - Høring avsluttet

Informasjon om høring fra EU-Kommisjonen – endring av felles regler for allokering av tidsluker (slots)

EU-Kommisjonen har gitt ut en Roadmap for å evaluere og eventuelt endre slotsregelverket.

07.09.2020 - Høring avsluttet

Høyring - søknad om konsesjon for landingsplass for helikopter, Sunde i Kvinnherad

Handeland Gard AS har søkt om konsesjon for å starta opp, driva og ha ein landingsplass for helikopter på Grønaneset ved Sunde i Kvinnherad kommune.

14.08.2020 - Høring avsluttet

Høring – opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder på Nordvestlandet (Stranda og Rauma)

31.07.2020 - Høring avsluttet

Høring - forslag til endringer i forskrift om luftfart med helikopter - bruk av offshore helikopterdekk

Luftfartstilsynet har på høring forslag til endringer i forskrift 14. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter –bruk av offshore helikopterdekk. Forskriften gj...

09.07.2020 - Høring avsluttet

Informasjon om høring fra EU-Kommisjonen – evaluering av EUs hvitbok fra 2011 om transport

EU-kommisjonen gjennomfører en åpen høring om alle områdene der EUs såkalte «white paper» eller hvitbok fra 2011 hadde policy-forslag. Det er nå åpnet for at det ...

03.07.2020 - Høring avsluttet

Høyring - søknad om konsesjon for landingsplass for helikopter, Austrepollen i Kvinnherad

Statkraft Energi AS har søkt om konsesjon for å starta opp, driva og ha ein landingsplass for helikopter ved Mauranger kraftstasjon i Austrepollen i Kvinnherad ko...

22.06.2020 - Høring avsluttet
Side