Hopp til innhold

Høring – Fornyelse av konsesjon for Molde helikopterplass, sykehuset

Helse Møre og Romsdal HF har søkt om fornyelse av konsesjon for Molde helikopterplass, sykehuset.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Helse Møre og Romsdal HF er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 22/06341

Høringsfristen er 21. juni 2022.

 

Publisert: 18.03.2022