Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Voss flyplass, Bømoen

Voss herad har søkt om fornyelse av konsesjon for Voss flyplass, Bømoen.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Voss herad er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 21/00565.

Høringsfristen er 25. juni 2022.

Publisert: 23.03.2022