Hopp til innhold

Høyring – søknad om fornya konsesjon for Hallingdal helikopterplass, Torpomoen

Torpomoen Eigedom AS har søkt om fornya konsesjon for Hallingdal helikopterplass, Torpomoen.

Luftfartstilsynet sitt høyringsbrev ligg vedlagt, saman med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumenta.

Høyringsfråsegn kan ein senda på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk helst høyringsfråsegna med ref.: 22/04452.

Høyringsfristen er 27. mai 2022.

Publisert: 24.02.2022