Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyet konsesjon for Bergen helikopterplass, Grønneviksøren

Helse Bergen HF har søkt om fornyet konsesjon for Bergen helikopterplass, Grønneviksøren.

Helse Bergen HF har fremlagt søknad om konsesjon for å drive og inneha en helikopterplass som i hovedsak skal fungere som base for luftambulansens virksomhet, og som landingsplass for pasienttransporter som ikke har en slik hastegrad at landing på sykehusets helikopterdekk ansees nødvendig.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene.

Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref. 22/06835.

Høringsfristen er satt til 20. juni 2022.

Publisert: 31.03.2022