RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 137 til 144 av 198

Høring - opprettelse av restriksjonsområde i Kirkenes i forbindelse med 75-års frigjøringsjubileum

24. – 25. oktober 2019 skal 75-årsjubileumet for frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944 markeres. Det er behov for å sørge for at markeringen kan gjennomføres på en ...

18. sep 2019 - Høring avsluttet

Høring - Opprettelse av restriksjonsområder ved militærøvelsen Cold Response 2020

9.– 18. mars 2020 skal Forsvaret gjennomføre militærøvelsen Cold Response 2020 (CR-20).

18. sep 2019 - Høring avsluttet

Høring - Evaluering av regelverket om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i lufttransport

15. aug 2019 - Høring avsluttet

Høring - endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1)

25. jul 2019 - Høring avsluttet

Høring - gjennomføring i norsk rett av kommisjonsbeslutning av ytelsesmål for nettverket for lufttrafikkstyring for den tredje referanseperioden – (EU) 2019/903

Europakommisjonen har vedtatt beslutning (EU) 2019/903 om felleseuropeiske ytelsesmål for den tredje referanseperioden (RP3) av ytelses- og avgiftsstyringsregimet...

21. jun 2019 - Høring avsluttet

Høring - Innføring av nye sertifikatnummer

Luftfartstilsynet vurderer å endre sertifikatnummer-systemet og gå bort fra bruk av fødselsnummer som sertifikatnummer.

17. jun 2019 - Høring avsluttet

Høring - gjennomføring i norsk rett av ny forordning om en ytelses- og avgiftsstyring av flysikringstjenestene – (EU) 2019/317

12. jun 2019 - Høring avsluttet

Høring - søknad om konsesjon for ny helikopterlandingsplass, Drammen sykehus

Vestre Viken HF har fremlagt en søknad om konsesjon for ny helikopterplass ved nye Drammen sykehus.

12. jun 2019 - Høring avsluttet
Side