RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 129 til 136 av 198

Høring - Security - Endringsforordninger til forordning (EU) 2015/1998

Luftfartstilsynet har på høring endringer i securityregelverket.

17. des 2019 - Høring avsluttet

Høring - Utkast til forskrift om luftfartsoperasjoner visse områder med særlig risiko

Luftfartstilsynet har utarbeidet utkast til forskrift om luftfartsoperasjoner i visse områder med særlig risiko. Saken publiseres herved for høring i Norge.

09. des 2019 - Høring avsluttet

Høring - Utkast til felleseuropeiske regler om EBT (evidence based training)

Det felleseuropeiske flysikkerhetsbyrået EASA har utarbeidet forslag til regler for «evidence based training» (EBT) for flygere. Dette forslaget sendes herved på ...

31. okt 2019 - Høring avsluttet

Høring - Utkast til gebyrforskrift for 2020

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2020. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

18. okt 2019 - Høring avsluttet

Høring - Utkast til felleseuropeiske regler om standardscenarioer for droneoperasjoner i spesifikk kategori

Det felleseuropeiske flysikkerhetsbyrået EASA har utarbeidet utkast til regler for såkalte standardscenarioer til bruk for droneoperatører som vil måtte operere e...

15. okt 2019 - Høring avsluttet

Høring - Informasjon om høring fra EU-kommisjonen: European Partnership for Integrated Air Traffic Management

EU-Kommisjonen har lansert en innledende konsekvensvurdering, «Inception Impact Assessment» av et forslag til et nytt europeisk samarbeid / partnerskap kalt «Euro...

09. okt 2019 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2019-09 All-weather operations – Helicopters and specialised operations

EASA har publisert NPA 2019-09 All-weather operations — Helicopters and specialised operations på sine hjemmesider.

01. okt 2019 - Høring avsluttet

Høring – endringer i BSL G 1-3 (forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 i norsk rett), og endringer i enkelte andre tilknyttede forskrifter

Forordning (EU) 2017/373 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverks...

27. sep 2019 - Høring avsluttet
Side