Hopp til innhold

Høring EASA: NPA 2022-04 Regelmessig oppdatering av SERA-regelverket

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2022-04 Regular update of the SERA regulatory framework (RMT.0476).

NPA 2022-04 (EASAs nettside) tar for seg spørsmål om sikkerhet og regelverkskoordinering knyttet til SERA (standardised European rules of the air). Hovedmålet er å opprettholde et høyt nivå av sikkerhet og miljøvern for EUs luftnavigasjonssystem, ved å sikre nødvendig vedlikehold og utvikling av SERA-regelverket. For å oppnå dette formålet foreslår EASA endringer i forordning (EU) 923/2012 (SERA) og tilhørende AMC og GM.

De foreslåtte endringene går blant annet ut på å:

  • Sikre samsvar mellom SERA-reglene og ICAO-regelverket, særlig ICAO Doc 4444 ‘Pans-ATM’, om nye prosedyrer for standard instrument departures (SID) og standard instrument arrivals (STAR)
  • Innføre endringer i eksisterende prosedyre for radiokommunikasjonsfeil, i påvente av fremtidige endringer av ICAO Annex 2, og dermed fremskynde de tilknyttede operasjonelle fordelene
  • Innføre hastighetsbegrensninger for å forhindre supersoniske flyvninger over EUs territorium, med mål om å beskytte innbyggerne mot uakseptable soniske boomer generert av supersoniske transportfly (SST), for å opprettholde et høyt miljøvernnivå i Europa


Luftfartstilsynet oppfordrer alle berørte norske aktører til å gi innspill til EASA. Innspillene gis til EASA på deres nettside.

Endelig frist for innspill til EASA er satt til 25. august 2022.

Kopi av eventuelle innspill kan gjerne sendes til Luftfartstilsynet for informasjon. Bruk e-post postmottak@caa.no og merk med referanse 22/15623.

Eventuelle spørsmål kan rettes til juridisk rådgiver Nina Tøgersen Allstrin på nta@caa.no.

Publisert: 03.06.2022