Hopp til innhold

Høring - Forsvaret - Endringer i AMC-områder og søknad om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder ifm. militærøvelse Joint Viking 2023

Forsvaret har søkt Luftfartstilsynet om å opprette to midlertidige restriksjonsområder i området mellom Narvik og Tromsø i perioden 6. til 17. mars 2023. Forsvaret ønsker også at AMC-områdene EN T123 (G2) og EN T108 (B10) endres permanent, for å tilpasse horisontal utstrekning på G2 til innflygingsprosedyrer (STAR) til Tromsø lufthavn, Langnes.

Høringsinnspill skal være Luftfartstilsynet i hende innen 20. september 2022. 
 
Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no.
 
Alternativt kan innspill sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. 
 
Vi ber om at innspill merkes med saksnummer 22/15637.
 
Se høringens vedlegg under.

 

Publisert: 20.06.2022