Hopp til innhold

Høring – Søknad om konsesjon for helikopterlandingsplassene Leines, Leinesfjord og Nordskot i Steigen kommune

Steigen kommune har søkt om konsesjon for følgende helikopterlandingsplasser:

  • Steigen helikopterplass, Leines
  • Steigen helikopterplass, Leinesfjord
  • Steigen helikopterplass, Nordskot

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Steigen kommune er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 22/08117

Høringsfristen er 1. november 2022.

 

Sist oppdatert: 02.11.2022