Hopp til innhold

Høring – Utkast til felleseuropeiske regler om bakketjenester på lufthavn (ground handling)

EUs luftfartsbyrå EASA har utarbeidet et utkast til felleseuropeiske regler for bakketjenester på lufthavn (ground handling). Utkastet er nå sendt alle EASAs medlemsstater for kommentarer.

Luftfartstilsynet sender med dette saken på høring. Vi ønsker spesielt høringskommentarer som kan belyse konsekvensene av reglene i det norske markedet, ettersom det kan være til hjelp i vårt arbeid med å ivareta norske interesser i arbeidet med utformingen av reglene.

Høringskommentarer ønskes mottatt på e-post til postmottak@caa.no innen 1. september 2022. Alternativt kan kommentarer sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Vi ber om at høringssvar merkes med saksnummer 22/17476.

Publisert: 23.06.2022