Hopp til innhold

Høring av Norges flysikkerhetsprogram (SSP)

Luftfartstilsynet har på høring utkast til revidert beskrivelse av Norges flysikkerhetsprogram (State Safety Program – SSP).

I 2017 ble Norges flysikkerhetsprogram formelt etablert. Dokumentet beskriver ansvarsforholdene for flysikkerheten, og hvordan de forskjellige delene av flysikkerhetsarbeidet i Norge samvirker.

Det er den reviderte utgaven av dokumentet som er på høring.

Høringsfristen er 27. september 2022. Luftfartstilsynet ber spesielt om kommentarer til de overordnede flysikkerhetsmålene, men alle kommentarer er velkomne.

Send høringssvar på e-post til postmottak@caa.no, alternativt per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk høringssvaret med saksnummer 22/02458.

 

Publisert: 28.06.2022