Hopp til innhold

Høring EASA: NPA 2022-06 om fremtidens regler for bruk av dronetaxi

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2022-06, Introduction of a regulatory framework for the operation of drones.

– Enabling innovative air mobility with manned VTOL-capable aircraft, the initial airworthiness of unmanned aircraft systems subject to certification, and the continuing airworthiness of those unmanned aircraft systems operated in the ‘specific’ category (RMT.0230 – SUBTASK C)

NPA 2022-06 foreslår etablering av et omfattende regelverk for nye operasjons- og mobilitetskonsepter som er basert på innovative teknologier, slik som ubemannede luftfartøysystemer (UAS) og luftfartøy med evne til vertikal start og landing (VTOL). Det nye regelverket skal også fremme allmenn aksept for de nye operasjonskonseptene.

Det foreslås både endring i eksisterende EU-forordninger, og opprettelse av nye forordninger.

De foreslåtte endringene går blant annet ut på:

  • Å sikre et høyt og enhetlig sikkerhetsnivå for UAS som er underlagt sertifisering og opererer i spesifikk kategori og for operasjoner med bemannede «VTOL-capable» luftfartøy.
  • Å gjøre det mulig for operatører trygt å operere bemannede «VTOL-capable» luftfartøy.
  • Etablere forhold for sikker drift av UAS og bemannede «VTOL-capable» luftfartøy i det som omtales som «U-space airspace».
  • Fremme innovasjon og utvikling innen innovativ luftmobilitet samtidig som det etableres et effektivt, forholdsmessig og godt utformet regelverk.
  • Harmonisere det regulatoriske rammeverket på tvers av EUs medlemsstater.
  • Fremme et operasjonssentrert (operation-centric), forholdsmessig og risiko- og ytelsesbasert regelverk, med tanke på viktige aspekter som privatliv, personvern, sikkerhet og security.

Luftfartstilsynet oppfordrer alle berørte norske aktører til å gi innspill til EASA.

Innspillene gis til EASA på deres nettside som finnes her. Send gjerne kopi av innspillet til Luftfartstilsynet, slik at Luftfartstilsynet kan ta innspillet med i det videre arbeidet med forslaget til nytt regelverk.

Bruk e-post postmottak@caa.no og merk med referanse 22/19225

Endelig frist for innspill til EASA er satt til 30. september 2022.

Eventuelle spørsmål kan rettes til juridisk rådgiver Stine Bottenvann på sbo@caa.no.

Publisert: 18.07.2022