Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for Ål helikopterplass

Vestre Viken HF har søkt om fornyelse av konsesjon for Ål helikopterplass.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Vestre Viken HF er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 22/14415

Høringsfristen er 26. oktober 2022.

 

Publisert: 22.07.2022