Hopp til innhold
RSS

Høringer

Her finner du høringer, både pågående og avsluttede.

Viser treff 153 til 160 av 220

Høring - Utkast til felleseuropeiske regler om EBT (evidence based training)

Det felleseuropeiske flysikkerhetsbyrået EASA har utarbeidet forslag til regler for «evidence based training» (EBT) for flygere. Dette forslaget sendes herved på ...

31. okt 2019 - Høring avsluttet

Høring - Utkast til gebyrforskrift for 2020

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2020. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

18. okt 2019 - Høring avsluttet

Høring - Utkast til felleseuropeiske regler om standardscenarioer for droneoperasjoner i spesifikk kategori

Det felleseuropeiske flysikkerhetsbyrået EASA har utarbeidet utkast til regler for såkalte standardscenarioer til bruk for droneoperatører som vil måtte operere e...

15. okt 2019 - Høring avsluttet

Høring - Informasjon om høring fra EU-kommisjonen: European Partnership for Integrated Air Traffic Management

EU-Kommisjonen har lansert en innledende konsekvensvurdering, «Inception Impact Assessment» av et forslag til et nytt europeisk samarbeid / partnerskap kalt «Euro...

09. okt 2019 - Høring avsluttet

Høring – NPA 2019-09 All-weather operations – Helicopters and specialised operations

EASA har publisert NPA 2019-09 All-weather operations — Helicopters and specialised operations på sine hjemmesider.

01. okt 2019 - Høring avsluttet

Høring – endringer i BSL G 1-3 (forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 i norsk rett), og endringer i enkelte andre tilknyttede forskrifter

Forordning (EU) 2017/373 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverks...

27. sep 2019 - Høring avsluttet

Høring - opprettelse av restriksjonsområde i Kirkenes i forbindelse med 75-års frigjøringsjubileum

24. – 25. oktober 2019 skal 75-årsjubileumet for frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944 markeres. Det er behov for å sørge for at markeringen kan gjennomføres på en ...

18. sep 2019 - Høring avsluttet

Høring - Opprettelse av restriksjonsområder ved militærøvelsen Cold Response 2020

9.– 18. mars 2020 skal Forsvaret gjennomføre militærøvelsen Cold Response 2020 (CR-20).

18. sep 2019 - Høring avsluttet
Side