Hopp til innhold

Høring – NPA 2021-15 New air mobility – deloppgave 1

Høring – NPA 2021-15 New air mobility – Kontinuerlig luftdyktighetsregler (CAW) for elektriske og hybride fremdriftsluftfartøy og andre ikke-konvensjonelle fly RMT.0731 (deloppgave 1).

EASA gjennomfører nå høring av NPA 2021/15 New air mobility – Continuing airworthiness (CAW) rules for electric and hybrid propulsion aircraft and other non-conventional RMT.0731 (Subtask 1).

NPA 2021-15 (RMT.0731 – deloppgave 1) foreslår flere endringer til forordning (EU) nr. 1321/2014 og tilhørende AMC og GM.

Denne NPA foreslår å endre vedleggene til forordning (EU) nr. 1321/2014 for å håndtere regulatoriske hull som er identifisert angående ikke-konvensjonelle fly (dvs. andre fly enn fly, rotorfartøy, seilfly, ballonger eller luftskip) eller fly eller rotorfartøy med en annen kraftkilde enn stempelmotor eller turbin.

Det foreslås nye trenings- og erfaringskrav i Part-66 sertifiseringssystemet, som gir rettigheter til vedlikeholdssertifisering for slike ikke-konvensjonelle fly.

Med de foreslåtte endringene forventes det å opprettholde samme sikkerhetsnivå (safety levels) til ikke-konvensjonelle fly, og det vil eliminere behovet for medlemslandene til å godkjenne disse type flyene ved unntak.

Regelverket endrer forordning 1321/2014 som er gjennomført i norsk rett gjennom vedlikeholdsforskriften som du finner her.

Frist for å gi innspill til EASA er satt til 21. mars 2022.  

Luftfartstilsynet oppfordrer alle berørte norske aktører til å gi innspill til EASA om de foreslåtte endringene. Innspillene gis under saken på EASAs nettside, som du finner her.

Kopi av eventuelle innspill kan gjerne sendes Luftfartstilsynet til info. Bruk da e-post: postmottak@caa.no, og merk e-posten med referanse 22/00100.  

Eventuelle spørsmål kan rettes til juridisk rådgiver Sandra Eilertsen på sei@caa.no.

Publisert: 10.01.2022