Hopp til innhold

Høring fra EU-Kommisjonen: Reise – bedre vern for passasjerer og deres rettigheter

EU-kommisjonen arbeider nå med å revidere EUs regelverk for passasjerrettigheter.

Bedre vern for passasjerer og deres rettigheter er fremhevet i EU-Kommisjonens mobilitetsstrategi. 

Målsettingen er å vurdere om dagens regelverk er tilstrekkelig ved omfattende reiseforstyrrelser, og at det er inkludert mulighet for multimodale billetter (reise med ulike transportmidler). EU-Kommisjonen vil vurdere ulike alternativer og om nødvendig foreslå en tilstrekkelig økonomisk beskyttelsesordning for å beskytte passasjerer mot risikoen ved en likviditetskrise eller insolvens, når det gjelder billettrefusjon og om nødvendig hjemreise.

EU-kommisjonen gjennomfører i den forbindelse en konsultasjon for å innhente innspill fra interesserte aktører. Konsultasjonen skal bidra i arbeidet med revisjon av regelverket.

Fristen for å gi innspill til EU-kommisjonen er 17. januar 2022 og kan gjøres via denne lenken. 

Publisert: 28.12.2021