Hopp til innhold

Høring – fornyelse av konsesjon for Meråker flyplass, Øian

Meråker flyklubb har søkt om fornyelse av konsesjon for Meråker flyplass, Øian.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Meråker flyklubb er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til
Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 22/03968

Høringsfristen er satt til 4. juni 2022.

Publisert: 02.03.2022