Hopp til innhold

Høring – Søknad om fornyelse av konsesjon for landingsplass Lillehammer helikopterplass, Sykehuset

Innlandet sykehus HF har søkt om fornyelse av konsesjon for landingsplassen Lillehammer helikopterplass, Sykehuset.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Innlandet sykehus HF er vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes per e-post til postmottak@caa.no, eller per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 21/03528.

Høringsfristen er 7. april 2022.

Publisert: 10.01.2022